Wychowanie fizyczne klasa 2

Pobierz

3-4 2-3 1-2 IV.KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II Zadanie główne: Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. Uczeń: utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie; .. Klasa w edukacji wczesnoszkolnej powinna być przestrzenią umożliwiającą .. Prowadzący : Ewelina Stachura Cele zajęć : Uczeń •zwinnie porusza się między przeszkodami, •umie naśladować rożne czynności, •pokonuje niskie przeszkody przeskokami jednonóż i obunóż, •stosuje się do reguł zabaw i poleceń prowadzącego, •umie pracować indywidualnie i zespołowo.Klasa 2 wychowanie fizyczne - Materiały dydaktyczne Społeczność Klasa 2 wychowanie fizyczne Przykłady z naszej społeczności Liczba wyników dla zapytania 'klasa 2 wychowanie fizyczne': 10000+ Dyscypliny sportowe Test obrazkowy wg Darchacka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 P.E.. Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w .Koło ćwiczeń dla klasy 2 Koło fortuny wg Hubertpiase Klasa 2 P.E.. b) pomiar Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie.. 1 Brakujące słowo wg Alicjakordos Klasa 2 Angielski P.E.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: -zwinnie porusza się między przeszkodami, - umie naśladować rożne czynności, - poprawi koordynację wzrokowo - ruchową - poprawi szybkość reakcjiKonspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II A - 31.01.2014 r. Zadanie główne: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała..

Pobierz materiały: Wychowanie fizyczne.

Zabawy orientacyjno - porządkowe.. Liczy się wynik skoku lepszego.. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): a) wykonanie Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac.. Wychowanie fizyczne| Klasa 2 Szkoła podstawowa 1-3 AUTORKI: Agata Kalińska, Maria Środoń Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018 2 Temat Treści nauczania Odniesienia do NPP Przewidywane osiągnięcia ucznia Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe - zabawa ruchowa ze śpiewem "Stary niedźwiedź" 5.Klasa : II Temat : Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. Charakter emocji podczas zabaw, nie wpływa korzystnie na utrwalanie prawidłowych nawyków.PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE II etap edukacyjny: klasy IV-VI Bezpieczne uczestnictwo w aktywno ści fi zycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia: 1) udział w aktywno ści fi zycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek2.. sporty 2 Anagram wg Gasvav Zerówka P.E.. Ćwiczenia doskonalące technikę biegu sprinterskiego - biegi z przyśpieszeniem - kształtowanie szybkiej reakcji i szybkości.. Bieg w miejscu-policz do 15:), Swobodny bieg w miejscu tempem truchtu - policz do 30:), Brawo!. Berek Leżący2..

Wspólnie ustalamy zasady pracy na zajęciach wychowania fizycznego.

Zdyscyplinowany, zna oraz stosuje zasady bezpieczeństwa.. Czwarty berek dzieli Czwarty Berek Dzieli 2.. Aby uratować złapanego (która będzie mogła po "uwolnieniu" dołączyć do uciekającej grupy), trzeba usiąść mu na kolano i opuścić rękę w dół.. wg Ola8402 klasa 2-3 Przyroda Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych Rysunek z opisami wg MatematyczneobrazkiDZIAŁY - TEMATYKA ZAJĘĆ na 3 lata - klasa I, II, III (tabela nr 2) DZIAŁ NAZWA ilość godzin klasa I klasa II klasa III I. LEKKOATLETYKA.. BI 2 U4 Koło fortuny wg Alicjakordos Klasa 2 Angielski P.E.. Reagowanie na sygnały akustyczne i wizualne w formach zabawowych.. Wykorzystujemy okoliczne tereny do wspólnej zabawy.. Zawsze przygotowany do lekcji, posiada czysty strój gimnastyczny.. Nazwy warzyw Znajdź słowo wg Hannagromek Klasa 2 P.E.. Berek Kibelek Wyznaczona osoba jest berkiem.. Umiejętności: "Zbijany w kole" - zabawa bieżna - doskonalenie rzutów piłki jednorącz i chwytów oburącz.W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej widoczna jest personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie.. Zaadaptowano je do etapu rozwojowego uczniów klas I-III szkoły podstawowej.. Lewe kolano podnieś wysoko do góry, jednocześnie upuszczając prawy łokieć w jego kierunku, tak aby się stykały..

Nie potrzebuje motywowania do podjęcia aktywności fizycznej.ZABAWY OÅ»YWIAJĄCE ZABAWY NA POCZĄTEK WF-U 1.

c) Postawydyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego (zachowanie niezagrażające bezpieczeństwu innym, przestrzeganie zasad kulturalnego kibicowania, dbałość o sprzęt sportowy, wykonywanie poleceń nauczyciela, stosunek do przedmiotu); odnoszenie się do nauczyciela właściwe i z szacunkiem; pomoc w organizacji rozgrywek, zawodów szkolnych;Druga osoba wyciąga ręce przed siebie stroną grzbietową w dół i łaskota palcami dłonie przeciwnika.. Zapoznanie z PSO i zasadami BHP.. Ramiona ugnij w łokciach, dłonie skieruj ku górze.. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia.. WF klasa 2 :) Udostępnij wg Preezeska Klasa 2 Wychowanie fizyczne Polub Edytuj elementy Więcej Ranking Koło fortuny jest szablonem otwartym.Klasa 2 Wychowanie fizyczna - Materiały dydaktyczne Społeczność Klasa 2 Wychowanie fizyczna Przykłady z naszej społeczności Liczba wyników dla zapytania 'klasa 2 wychowanie fizyczna': 10000+ Wychowanie Fizyczne klasa.2 Koło fortuny wg Franekpopowicz2 Klasa 2 Kopia Wychowanie Fizyczne klasa.2 Koło fortuny wg Eryska Test do rady Test wg U62968151Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy II szkoły podstawowej Temat: Doskonalenie podań i rzutów piłki w grach i zabawach Cele lekcji: a) Umiejętności Uczeń: Wykonuje ćwiczenia kształtujące z piłką Doskonali podania i chwyty piłki; b) Wiadomości Uczeń: Zna zasady współdziałania w zespole..

Warto zauważyć, że zgodnie z kanonami metodyki, prowadząc zajęcia dla kilkulatków, musimy z nimi nieustannie rozmawiać (11, 12).Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I szkoły podstawowej.

Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45' Liczba ćwiczących: 20 Przybory: 4 materace, drabinki - skośna i pionowa, zjeżdżalnia drewniana, lina leżąca, 2 ławeczki gimnastyczne, 10 pachołków,W przebiegu każdej z nich łatwo dostrzec echa gier i zabaw dobrze znanych nauczycielom wychowania fizycznego.. Gry zespołowe 7b Test wg Damiansicko Klasa 7 P.E.Wolontariat; Kółko taneczne "Mała pasja" Koło misyjne "Rafiki" Projekt "Tablet i fiolka - naukowa demolka" Szkolni twórcy; Profilaktyka; KONKURS ,,Po zdrowie marsz!, czyli moje zabawy podwórkowe"May 10, 20222 days agoWychowanie fizyczne.. Zadaniem osoby mającej dłonie pod spodem jest delikatne uderzenie swoimi dłońmi w wyciągnięte dłonie przeciwnika, którego zadaniem jest skoncentrowanie się i uniknięcie uderzenia poprzez szybkie schowanie do tyłu.2.. Podczas ruchu wykonaj lekki skręt tułowia.. Poszło Ci doskonale.. Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna: Uczeń: rozwinie zręczność manualną poprzez zabawy: ćwiczenia z wykorzystaniem gazet, kul papierowych rozwinie równowagę poprzez przejścia po listwie ławeczkiZ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 20101 KL. I SPP MATEUSZ Jest bardzo aktywny i systematyczny, chętnie ćwiczy.. LEKKOATLETYKA.. Cele główne lekcji: doskonalenie umiejętności rzutów piłką, kształtowanie zwinności, doskonalenie umiejętności czworakowania.. wychowanie fizyczne zabawy sportoweRozkład materiału do zajęć wychowania fizycznego dla klasy 2. zawiera: tematy scenariuszy przyporządkowane do każdego miesiąca nauki, treści nauczania, odniesienia do nowej podstawy programowej oraz przewidywane osiągnięcia ucznia.. LEKKOATLETYKA.KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Data : 12.12.2013 r. Klasa: I b Temat zajęć: Bezpieczne przygody.. Poprzez gry i zabawy ruchowe kształcimy POZNANE elementy techniczne i taktyczne.. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.Bieg w miejscu-policz do 15:), Biegnij w miejscu dotykając piętami pośladki.. Złapana osoba klęka na kolano i podnosi rękę w górę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt