Przyporządkuj każdej z dat odpowiednie wydarzenia

Pobierz

Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .3 Przyporządkuj do każdego z ter-minów odpowiednie wyjaśnienie.prawo naklaTerminyA.. 1) Prekambr (4,5 mld - 600 mln) W erze tej stwierdzono pierwsze ślady życia, występowały liczne ruchy górotwórcze, zachodził metamorfizm i zjawiska plutoniczne.. Matura 2019 - Historia.Do każdego z podanych zadań (1.1-1.8) przyporządkuj właściwy opis (A-E) .. Następnie wpisz daty we właściwych miejscach pod osią czasu.. Świ ę t y Woj c i e c h prz e d wyrusz e ni e m na z i e m i e Prusów był bi skupe m (polskim / czeskim).Do każdego z podanych wydarzeń przyporządkuj postaci historyczne, które miały związek z tym wydarzeniem Władysław Jagiełło, Jadwiga Andegaweńska, Urlich von Jungingen, Konrad Mazowiecki i Kazimierz JagiellończykPrzyporządkuj daty do odpowiednich wydarzeń.. Moga one sie powtarzac.. Data utworzenia: 9 maja 2014, 21:53. następnie wstaw je w wyznaczone miejsca po osia czasu .. zatwierdzenie uchwały nihil novi oblężenie jasnej góry przez szwedów pierwszy sejm elekcyjny w rzeczpospolitej objęcie władzy przez zygmunta augusta 2 uzupełnij tebele informacjami dotyczącymi unii lubelskiej rok przyczyny skutki +0 pkt.3Przyporządkuj każdej z dat odpowiednie wydarzenie..

Przyporządkuj wydarzenia do odpowiadających im dat.

Imię i nazwisko .. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.. Śmierć Juliusza Cezara.. 15 marca 44 r. p.n.e. .. (imperia) starożytne i wczesnośredniowieczne.. 1773 Możliwe odpowiedzi: 1. podpisanie pokoju w Wersalu (Wielka Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych), 2. tzw. bostońskie picie herbaty, 3. uchwalenie Deklaracji niepodległości, 4. początek wojny o niepodległość .Uporządkuj wybrane wydarzenia, wpisując je we właściwych miejscach na osi czasu.. Tytuł pytania; Napisz artykuł .. > Search results for 'do podanych dat dopisz wydarzenie 1054 r' .. Uzupełnij dialog odpowiednią formą wyrazów podanych w nawiasach.pliss na jutro!. Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 - 5.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką historii XX-wieku.Mamy arkusze i odpowiedzi z matury z WOS-u.. Obejmuje dwa najstarsze w dziejach Ziemi okresy: - archaik - najstarszy okres w dziejach Ziemi, trwający od początku dziejów Ziemi do ok. 2,5 mld lat temu.DATA WYDARZENIE 776r.. Wygnanie króla - Rzym republiką 508r.. socjalizacja, B. konflikt ról10 Wyjaśnij,uczniowskiorgany.a..

dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty .

Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział - Wielkie przemiany XIX wieku.. Do wydarzeń dopisz daty: A. a ) zjazd w gniezdzie , zalozeniue uniwerstytu w krakowie , koronacja po o - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl Home Sztuka, Kultura, Książki Historia Punkty: 504Sep 2, 2020Sep 19, 2020Sprawdź się.. Prowadzący: mgr Marzena Hucz.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. A. powstanie osi Berlin - Rzym - Tokio B. aneksja Austrii przez III Rzeszę C. remilitaryzacja Nadrenii D. zajęcie Czech przez III Rzeszę E. konferencja w Monachium F. zajęcie Mandżurii przez Japonię ĆWICZENIE 6 Wyjaśnij podane pojęcia : 776 rok p.n.e. - pierwsza połowa VIII wieku p.n.e.6 rok p.n.e. - Odpowiedź na zadanie z Historia 5Przyporządkuj każdej z wymieniowuch poniżej postaci starego testamentu odpowiednie związane z nią wydarzenie połącz linią.. a) 1657(.). 1) traktaty welawsko-bydgoskie b) 1658(.). 2) pokój w Buczaczu c) 1619(.. )Egzamin maturalny z historii odbędzie się 20 maja.. B. Piast.. Pierwsze igrzyska olimpijskie 753r.. Ćwiczenie 1.. "3 lutego [1900 roku wybuchły] strajki i zamieszki w Akwizgranie, Wiedniu, Brukseli i w Budapeszcie..

Obok daty w wykropkowanym miejscu wpisz cyfrę odpowiedniego wydarzenia.

Legendarnym założycielem Gniezna był A. Lech.. Wydarzenia te dotknęły zwłaszcza zagłębia węglowego w Belgii i w Czechach.1.. Legendarna data założenia Rzymu 509r.. Zaznacz na osi czasu wszystkie podane daty.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Dla maturzystów, którzy zdecydowali się na maturę 2019 z historii, przygotowaliśmy test ćwiczeniowy.. Bitwa pod Cheroneą - Filip II Macedoński podporządkowuje Helladę 323r.b) Wpisz podane daty we właściwych miejscach na osi czasu.. 4Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.. Username * E-Mail .Zadania maturalne z Historii Temat: Średniowiecze (część 3.). Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. 2014-02-24 14:28:32; Ponumeruj w kolejności chronologicznej wydarzenia historyczne, a następnie połącz je z odpowiednimi datami.. W galerii arkusze z pytaniami i odpowiedziami .B.. Z każdej ramki wybierz po jednym z pojęć i wyjaśnij je.. Zagadnienie hospitacyjne: • Posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (standard 3.1 rozumowanie) • Wykonywanie obliczeń dotyczących czasu (standard 5.3 wykorzystanie wiedzy w praktyce .ĆWICZENIE 5 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z lat 30-tych XX wieku..

Przyporzadkuj wydarzeniom ( a ) odpowiednie daty ( 5 ) oraz imiona wladcow ( c ).

2011-09-05 16:48:21; zaznacz daty wydarzeń na samodzielnie wykonanej osi czasu .Hospitacja diagnozująca.. Postać wybierz 0-3 p. spośród podanych w poniższej ramce.. socjalizacja, B. konflikt ról10 Wyjaśnij,uczniowskiorgany.a .. 3 Przyporządkuj do każdego z ter-minów odpowiednie wyjaśnienie.prawo naklaTerminyA.. Liczba punktów .. / 15 1 Dokończ zdanie.. Państwo Justyniana .Piotrków TrybunalskiZadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). Każda litera może być uźyta więcej niź jeden raz.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Reformy Klejstenesa - Ateny demokracją 490r.. Temat: Obliczanie czasu minionych wydarzeń.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. 2Przyporządkuj każdemu z podanych wydarzeń odpowiednią postać historyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt