Scenariusz zajęć czytanie ze zrozumieniem

Pobierz

Zagadnienia programowe: • Zwierzęta hodowlane w gospodarstwie wiejskim.. Stanowi fachowy wstęp do cyklu zajęć poświęconych technikom szybkiego czytania oraz czytania ze zrozumieniem.. Mogą być stosowane również podczas indywidualnych zajęć .AUTYZM A CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.. Uczniowie otrzymują ok. 5-7 minut na zapoznanie się z tekstem i odszukanie odpowiedzi.. Uczniowie rozwijają nowo poznane słownictwo, widzą jego zastosowanie w wypowiedzi i potrafią tworzyć wypowiedzi z wykorzystaniem słów i zwrotów poznanych podczas lekcji.. Zajęcie miało pokazać poziom umiejętności dzieci w zakresie czytania ze zrozumieniem.. 2.Utrwalanie zasad pisowni wielką literą tytułów, imion i nazwisk.. CEL ZAJĘĆ: doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie w zgromadzonych źródłach informacji na temat wybranych zwierząt, rozwijanie zainteresowań czytelniczych,Zadaniem ucznia jest uważne przeczytanie tekstu ze zrozumieniem (załącznik nr 2).. • Budowanie więzi, poczucia przynależności do danej grupy.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ CAŁODZIENNYCH W KLASIE 1Konspekt lekcji - sprawdzenie umiejętności ucznia z zakresu czytania ze zrozumieniem.. analizy tekstu publicystycznego pt. " Dyktatura uśmiechu".. 3.Kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień od rzeczowników.Kot w łaty - scenariusz zajęć, autyzm.. polemizowania ze sprzecznymi poglądamiMonografia liczby 3 - scenariusz zajęć klasa 1; CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA II - Wycieczka do lasu; TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM - KLASA III - Drzewa; OPIS DRZEWA - DĄB BEZSZYPUŁKOWY; Z wizytą u litery O - wprowadzenie litery "O"..

Czytanie ze zrozumieniem.

Przyczepianie figur za pomocą rzep do karty.. Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem, cz. II.. Następnie zadaniem ucznia, jest pogrupowanie wyrazów z "ó" niewymiennym według schematu słowniczka (załącznik nr 3).. Temat lekcji: Brzechwa dzieciom.. argumentowania własnych poglądów.. TEMAT: Savoir-vivre dla każdego - przyjęcie.. usprawniają czytanie ze zrozumieniem i wzbogacają słownictwo ucznia.. Chociaż, będąc na zdalnym już zgłaszają, że potrzebuję książek do czytania.. Łuczak, A. Mrudzek Między nami.Scenariusz pozwalający przeprowadzić lekcję- czytamy mapę ze zrozumieniem.. Uczniowie czytają polecenie oraz wskazówkę przed przystąpieniem do czytania pytań i całego tekstu.. Zapoznanie z tematyką zajęć.. Opracowała i przeprowadziła w dniu 30.03.2004r: mgr Teresa Jabłońska .. Cele: zapoznanie ze współczesną literaturą dziecięcą i młodzieżową umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem poszerzenie zasobu leksykalnego weryfikacja wiedzy gramatycznej, dotyczącej stopniowania przysłówków i przymiotnikówKonspekt lekcji języka polskiego (czytania) w 2 klasie .. Cele: • Poznanie siebie nawzajem.. Gotowe scenariusze lekcji dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych..

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ.. Nie tylko woreczki — czyli o rozumieniu systemu dziesiętnego, cz. II.SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH.. CELE LEKCJI: kształcenie i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu publicystycznego, formułowanie tezy i argumentów,Czas zajęć: 2 x 90 min.. Materiały: arkusz A4 z sylwetką kota w łaty.kredki, ołówki.. Utrwalają terminy związane z czytaniem map, ćwiczą korzystanie z mapy, szukając ukrytego skarbu.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ .. Imię i nazwisko………………………………………………….. IV.Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem.. Kształcenie umiejętności zamykania myśli w formie zdania.. Cele operacyjne:Publikowany konspekt zajęcia powstał na potrzeby hospitacji diagnozującej w grupie dzieci 6-letnich.. Zbieramy dane — czyli o tym jak się tworzy wykresy słupkowe.. Konspekt zajęćNa pierwszej lekcji uczniowie analizują i interpretują pieśni Horacego posługując się kartami pracy i opracowując notatki graficzne dotyczące utworów, słuchają muzycznej interpretacji ody Do Leukonoe w wykonaniu Grzegorza Turnaua, na drugiej dyskutują na temat uniwersalnych wartości utworów Horacego oraz porównują swoje wnioski z tekstem naukowym, ćwicząc jednocześnie czytanie ze zrozumieniem.Scenariusz zajęć Data: Prowadzący: xxxxx Uczeń:xxxx Forma zajęć: zajęcia rewalidacyjne Imię i nazwisko ucznia: Klasa: VI Cele: - rozwijanie myślenia arytmetycznego, - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, - usprawnianie koordynacji - wzrokowo - ruchowej, rozwijanie umiejętności starannego pisania,Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem w oparciu o materiał autentyczny oraz fragment tekstu z podręcznika..

Data……………….czytania tekstu ze zrozumieniem.

umiejętność słuchania innych.. Cele lekcji: poznawczy - zapoznanie uczniów z twórczością Jana Brzechwy; utrwalanie umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem cz. I. Tangram - łączenie figur w podany układ.. Cele szczegółoweCzytanie ze zrozumieniem i wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją.. OŚRODEK TEMATYCZNY: Przygotowania do zimy.. DLA KLASY II.. Ta umiejętność powinna być przez dzieci opanowana w stopniu bardzo podstawowym, gdyż rozwijana będzie od pierwszej klasy szkoły podstawowej.Konspekt ten jest propozycją lekcji bibliotecznej dla gimnazjum.. Ćwiczenia percepcji słuchowej: - wypisz skojarzenia do podanego wyrazu (np.: zwodzony - most); - napisz 5 wyrazów,.. • Czytanie ze .2.. Cele lekcji: 1.Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.. Temat dnia: W gospodarstwie wiejskim.. b.Scenariusz zajęć dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim z klas I-III szkoły podstawowej, szczególnie z ujawnionym deficytem w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej.. Nie tylko woreczki — czyli o rozumieniu systemu dziesiętnego, cz. I.. Temat .TEMAT: Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na podstawie .. Czas trwania zajęć: 90 minut .. CZAS ZAJĘĆ: 135 min.. Mimo tego, że znajdujemy się w trudnej sytuacji udało mi się zaszczepić w nich chęć czytania.Czytanie ze zrozumieniem: Francuski portret François Boucher , Paul Cazin , monografia , portret , Jerzy Snopek , Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki , pacyfizm , Francuski portret XBW Nauczyciel upewnia się, czy uczniowie zrozumieli polecenie i słownictwo z tekstu..

Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.

Zdrapanie zdrapki, odczytanie i wykonanie zadania.. Lekcja wychowawcza, Konspekty.. Alicja Stręk-Tworek Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum .. TEMAT DNIA: Przygotowania zwierząt do zimy.. Powitanie, rundka "Co dobrego?". Klasa: II, III Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.. • Wdrażanie do bezpośredniego komunikowania się.. Obrysowanie konturów figury mazakiem sucho ścieralnym.SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH w klasie II d .. Cel główny: Sprawdzenie umiejętności ucznia z zakresu czytania ze zrozumieniem.. Praca z tekstem Uczniowie otrzymują tekst "Ciach - Pach", który czytają po cichu, następnie .Rodzaj zajęć: korekcyjno - kompensacyjne Grupa - 2-osobowa (kl. VII i VIII): uczniowie posiadający orzeczenie PPP Czas realizacji: 45 min.. 8.Monografia liczby 3 - scenariusz zajęć klasa 1; CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM KLASA II - Wycieczka do lasu; TEST CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM - KLASA III - Drzewa; OPIS DRZEWA - DĄB BEZSZYPUŁKOWY; Z wizytą u litery O - wprowadzenie litery "O".. CZAS ZAJĘĆ - 2 jednostki lekcyjne.. • Większa integracja grupy.. Po przeczytaniu tekstu, uczeń krótko opowiada jego treść.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ CAŁODZIENNYCH W KLASIE 1Scenariusz zajęć warsztatowych dla klas V - VI, Uczymy się współpracy - "Jestem dobrym kolegą, koleżanką".. umiejętność współpracy w grupie .. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady prawidłowego czytania mapy, tak aby uzyskać z niej jak najwięcej informacji.. Rzut kostką w celu wyboru numeru zadania.. Uczeń czyta jedno zdanie głośno, następne po cichu i tak na zmianę.. korzystania z danych bezpośrednio z materiałów źródłowych (tekstu, tabel) wykorzystania danych do wykonywania bardziej złożonych obliczeń .. Cele ogólne: - usprawnianie czytania ze zrozumieniem - ćwiczenie koncentracji uwagi i logicznego myśleniaSCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Opracowała: Anna Stoń Temat zajęć: Ciche czytanie ze zrozumieniem.. Książka Josepha Portera, pedagoga specjalnego, stanowi narzędzie pracy, dzięki któremu nauka czytania ze zrozumieniem staje się łatwiejsza zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Myślę, że Magiczne drzewo przed Andrzejkami jeszcze bardziej pobudzi wyobraźnię i zachęci moich uczniów do sięgania po różne lektury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt