Program usuwania folii rolniczych

Pobierz

Ma to rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy .- Od początku września trwa nabór wniosków do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów z produkcji porolniczej - podkreśla minister środowiska Henryk Kowalczyk.. Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym.USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.. Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku samorządy mogły ubiegać się o sfinansowanie tego zadania z dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W związku z naborem wniosków w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Wisznia Mała o przekazywanie do siedziby urzędu wypełnionego wniosku o udział w programie do 8 listopada .Program pn. Program rozpoczął się po przeprowadzeniu pilotażu dla 7 gmin z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego.Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem dotyczącym "Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" informuje, że Gmina i Miasto Witkowo planuje przystąpić do dokonania inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz złożenia wniosku .NFOŚiGW uruchomił pilotażowy program, aby rozpoznać problem zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracować optymalne warunki dla przyszłego, całościowego systemu ich usuwania..

Strona główna Dla mieszkańca Rolnictwo Program usuwania folii rolniczych.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym, a ostatecznymi odbiorcami korzyści - posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.. Ochrona środowiska Drogi Planowanie przestrzenne Nieruchomości Oświata i opieka nad dziećmi Działalność gospodarcza Rolnictwo Szacowanie strat Akcyza Azbest Bezdomne zwierzęta Program usuwania folii .W związku z tym uruchomiony został program priorytetowy NFOŚiGW pn.: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowany w latach 2019-2020.. Program będzie realizowany w latach 2019 - 2021.Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że Gmina planuje przystąpić do programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.Data publikacji 24.09.2019r.. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Chąśno, pok.. W związku z narastającymi trudnościami wynikającymi z braku chętnych do odbioru odpadów plastikowych, w tym przede wszystkim z folii i sznurka wykorzystywanego w rolnictwie, oraz interwencją samorządu rolniczego w tej sprawie, Stowarzyszenie "Polski Recykling" zwróciło się do izb rolniczych z prośbą o .Informacja - odbiór folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - wytyczne..

Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z gospodarstw rolnych ma objąć całą Polskę.

Ma na ten cel zarezerwowane 100 mln złotych.NFOŚiGW uruchomił pilotażowy program, aby rozpoznać problem zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracować optymalne warunki dla przyszłego, całościowego systemu ich usuwania.. Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku samorządy mogły ubiegać się o sfinansowanie tego zadania z dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.DOFINANSOWANIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Opublikowano: 14 grudzień 2020 Mazurski Związek Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą Giżycku informuje, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację .Program usuwania folii rolniczej - 100 mln złotych dotacji.. Rozwiń kategorie .. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" wydłużono do 31 marca 2021 r. Dzięki tej decyzji gminy mogą zakończyć realizację inwestycji rozpoczętych w 2020 r. Gminy, które nie wykonały sprawozdania pomocy de minimis udzielanej rolnikom w systemie SRPP, zgodnie z pkt 7.3.2 .Małopolska Izba Rolnicza w kwestii odpadów foliowych w rolnictwie..

Dzięki, między innymi naszemu zaangażowaniu ponad 100 gmin z Wielkopolski złożyło wnioski do tego programu.

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.. Samorządy z różnym zapałem podchodzą do udziału w tym programie, ponieważ obawiają się dodatkowych kosztów, które musiałyby pokryć z własnych budżetów.Cały czas trwa realizacja programu usuwania folii rolniczej.. Terminy i sposób składania wnioskówWiele gmin zwraca uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.. Urząd Gminy Strzyżewice informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) na placu targowym w Strzyżewicach w godzinach podanych w poniższej tabeli odbędzie się odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.Wielkopolska Izba Rolnicza informowała rolników oraz gminy o tym programie.. Producenci powinni niezwłocznie udać się do gminy i zażądać wskazania miejsca składania odpadów..

Już w czasie jego realizacji okazało się, że dla rolnika udział w tym programie oznaczać będzie udzielenie pomocy w formie deminimis.

Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym.Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż Gmina Dębowa Kłoda przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".Program ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej '' Wójt Gminy Siepraw uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z .Budżet na dotacje to 10 mln zł.. Beneficjentami programu są gminy, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy (posiadacze odpadów).wydłużenie terminów - program usuwania folii rolniczych i innych odpadÓw pochodzĄcych z dziaŁalnoŚci rolniczej Opublikowano: 03 lipiec 2020 Wydłużamy termin składania wniosków do udziełu w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych do 17 lipca 2020r.Usuwanie folii rolniczych - wnioski na 2020 r. .. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!. Samorząd rolniczy sugeruje, aby program był realizowany na poziomie regionu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym gminy mają stały i bezpośredni kontakt.Program usuwania folii rolniczych.. Aby temu przeciwdziałać NFOŚiG wdrożyło pilotażowy ogólnopolski program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".Cały czas trwa realizacja programu usuwania folii rolniczej.. W związku z identyfikowanym przez Gminy ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wydłużono realizację programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" do końca I kwartału 2021 r.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Cel programu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt