Rodzaje pożarów i typy gaśnic

Pobierz

Aktualnie obowiązuje podział pożarów na różne klasy, dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość, jakiej gaśnicy użyć w razie pożaru.. F. Pożary tłuszczów: Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych.. Gaśnice dzielą się również na dwa rodzaje, oznaczone X i Z, gdzie X oznacza, że gaśnica jest pod stałym ciśnieniem.. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla.. W drugiej części artykułu będzie czym możemy gasić poszczególne grupy pożarów.Ten typ gaśnic uznawany jest za najbardziej uniwersalny i podstawowy sprzęt gaśniczy, ponieważ umożliwia gaszenie pożarów aż trzech kategorii: A (ciała stałe np. drewno), B (ciecze palne np. benzyna) i C (gazy palne np. LPG).. Aktualności bhp.. Istnieje wiele typów tego sprzętu do gaszenia ognia, które zależą od rodzaju pożaru.. Grupa D - pożary metali (lit, sód czy potas).Obecnie, rodzaje pożarów dzielone są na sześć klas: • klasa A - dotyczy pożarów materiałów stałych pochodzenia organicznego (np. drewno) • klasa B - obejmuje płonące ciecze palne i materiały ulegające stopieniu podczas palenia (np. benzyna) • klasa C - dotyczy pożarów gazów (np. tlenek węgla, tzw. czad)Pożary grupy A - pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego, Pożary grupy B - pożary cieczy palnych, w tym również materiałów topiących się w procesie palenia, Pożary grupy C - pożary gazów, Pożary grupy D - pożary metali, Pożary grupy E - pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych,Tego typu pożary można gasić gaśnicami proszkowymi, ale tylko z tym oznaczeniem..

Zwykła gaśnica proszkowa jest bezpieczna tylko do 1000V.

Pożary typu C pojawiają się wskutek zapłonu gazów, m.in. gazu ziemnego, metanu, propanu, acetylenu oraz różnych mieszanek np. LPG.. • Gaśnica pianowa, w której środkiem gaśniczym jest piana chemiczna na bazie wody, nagazowana dwutlenkiem węgla.. W dużej mierze przyczyna zapłonu, rodzaj substancji, jaka się pali oraz podstawowa wiedza na temat stosowania gaśnic może mieć wpływ na skuteczne zgaszenie .Dlatego powinniśmy wiedzieć, po pierwsze, jaki typ gaśnicy sprawdzi się przy jakich rodzajach pożarów, a po drugie, jak takiej gaśnicy należy używać.. Rozwiązanie takie zastosowano w gaśnicach proszkowych i pianowych (z manometrem), a także śniegowych (bez manometru).D.. Fosforan jednoamonowy i wodorowęglan sodu są powszechnie stosowanymi środkami gaśniczymi do zwalczania tego rodzaju pożarów ze względu na ich właściwości nieprzewodzące.. Gaśnice klasy C są oznaczone jako gaśnice klasy E przez system australijski.. Co ważne, dwutlenek węgla nie pozostawia żadnych śladów.Do tej kategorii zalicza się np. tworzywa sztuczne, ale także paliwa i oleje.. Podstawowe informacje na ten temat znajdziecie w tym krótkim artykule - warto go przeczytać, by w razie zagrożenia wiedzieć, co robić.. Posiadają ustalone oznaczenie "OP" (urządzenia ogólnego zastosowania lub użytkowania).Mar 2, 2022Służą do gaszenia pożarów typu A, B, C lub F, w zależności od użytego w gaśnicy środka gaszącego..

Taki pożar zawsze gasimy gaśnicą proszkową, śniegową albo halonową.

Gaśnice śniegowe.. Gaśnice klasy D:Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie; Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie.. Pożary metali lekkich: Pożary metali lekkich np. sodu, potasu, magnezu, aluminium ich stopy, są to bardzo trudne do ugaszenia pożary.. Nov 30, 2020grupa pożarów C to zapłony spowodowane gazem, do najczęstszych zalicza się pożary metanu, propanu, acetylenu i gazu ziemnego grupa pożarów D to pożary metali, zapłonowi mogą ulec na przykład magnez, sód, potas, karbid, elektron grupa pożarów F dotyczy zapłonów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennychNov 29, 2020Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:Grupa C - są to pożary gazów palnych (gaz miejski, metan, wodór, propan).. W gaśnicach typu X czynnik wyrzutowy zgromadzony jest razem ze środkiem gaśniczym, pod stałym ciśnieniem.. Niebezpieczeństwo związane z gaszeniem tego pożaru polega na tym, że gdy próbujemy .Pożary z grupy B gasimy przy użyciu gaśnic proszkowych i pianowych..

22.06.2022, 13:00 ... Warto jednak podkreślić, że gaśnica gaśnicy nierówna.

Rodzaje pożarów .Rodzaje pożarów: Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier) Pożary cieczy płynnych i stałych topniejących w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne) Pożary gazów palnych (gaz ziemny, acetylen, propan-butan) Pożary metali (magnez, sód, uran) Rodzaje gaśnic Gaśnice .Mar 11, 2022Oct 5, 2020Rodzaje pożarów, a typ gaśnicy.. Z natomiast oznacza, że ten typ gaśnic posiada dodatkowy zbiornik, który zawiera w sobie gaz napędowy.. Grupa pożarów typu D to płonące metale, takie jak np. magnez, sód, potas, karbid albo elektron.Pod względem rozwiązania umiejscowienia czynnika wyrzutowego (sprężonego gazu) rozróżnia się dwa typy gaśnic: X i Z. F - ostatni rodzaj materiałów to tłuszcze stosowane w gastronomii czyli tłuszcze zwierzęce oraz roślinne.. Grupa pożarów C Są to pożary, które wyniknęły z zapłonu gazu, najczęściej ziemnego, ale też propanu, metanu (głównie w kopalniach) oraz acetylenu.. Z całą pewnością warto mieć gaśnice proszkowe na wyposażeniu firmy, zakładu przemysłowego, a nawet w domu czy też w garażu.Hydronetka jest przeznaczona do gaszenia pożarów typu A.. Grupa pożarów DTen typ gaśnic jest szczególnie polecany do gaszenia pożarów typu B,C i F. Gaśnica proszkowa Ten rodzaj gaśnic wypełniony jest dwutlenkiem węgla lub azotem.Warto wspomnieć,że najczęściej gaśnice proszkowe zawierają w swoim składzie fosforany sodu lub węglany.Gaśnica ABC - do jakich pożarów?.

Przeznaczona jest ona do gaszenia klas pożarów ciał stałych, paliw ciekłych i gazów.

Powstają wskutek zmieszania gazu z powietrzem i styczności nawet z niewielkim źródłem ciepła - wystarczy niedopałek papierosa albo iskra, by doszło do groźnego dla zdrowia i życia wybuchu.. Z 10 litrów wsadu gaśnicy, może wytworzyć do 80 litrów ciężkiejGaśnice klasy C są odpowiednie do pożaru urządzeń elektrycznych pod napięciem.. Gaśnice pianoweUrządzenia proszkowe to uniwersalne rodzaje używanych gaśnic, które można bezpiecznie stosować do gaszenia prawie wszystkich klas pożarów: A, B, C (zapłon substancji gazowych) i E (spalanie urządzeń elektrycznych i innych przedmiotów pod wpływem prądu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt