Kreska jako środek wyrazu

Pobierz

W zależności od umiejętności dzieci i wieku będą wykorzystywane różne techniki.kreskę jako środek wyrazu artystycznego, który wpływa na zróżnicowany charakter pracy - tworzenie za pomocą kreski oryginalnego napisu, którego forma w trafny sposób oddaje przekazywane treści - rozumienie znaczenia kreski jako środka artystycznego wyrazu, nadającego pracom różny charakter, np. nastój, porównywanie kresek wkreska - Ślad na pŁaszczyŹnie, jaki pozostawia po sobie narzĘdzie rysownicze, np.oŁÓwek.. Np.: Ma przyjechać do mnie Ania do Anina, Ania z Manią, wiec nie minie parę dni, a.. "Jestem czarodziejem" - doświadczanie połączeń kolorystycznych trzech barw podstawowych.. "Zwierzaki cudaki" - Formy przestrzenne.Zagadki z wielkiego worka o środkach artystycznego wyrazu, rodzajach dzieł, dziedzinach sztuki i poznanych okresach w sztuce.. Malarstwo, czyli kolory na płaszczyźnie 9.. Uczeń: wie, że kreska i kontur to podstawowe środki wyrazu artystycznegoPlastyka | Plastyka | Klas Szkoęa podstawowa 4- AUTOR: at 1 op ydawnictw edagogic, arszaw 217 Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym dla klasy 4 .. Temat: Barwy ciepłe i zimne 11. .. Możemy je zauważyć jako linie elektryczne.. Cele zajęć: Uczeń potrafi: osować zróżnicowane linie w twórczości własnej;• rozumienie znaczenia kreski jako środka artystycznego wyrazu, nadającego pracom różny charakter, np. nastój, porównywanie kresek w kilku wybranych dziełach plastycznych • tworzenie za pomocą kreski wybranymi narzędziami oryginalnej, wieloelementowej kompozycji, pokazującej kreskę jako środek wyrazu artystycznego, który wpływa naCharakterystyczne środki wyrazu artystycz-nego, np. barwa, plama barwna, kreska, faktura..

Kreska jako środek wyrazu artystycznego.

Warsztat pracy malarza.3.. Obrazy towarzyszą człowiekowi przez całe życie.. Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I gimnazjum.. Druga część ma charakter .Kreska i kontur jako środki wyrazu artystycznego.. Praca plastyczna na Uczę.pl.. Jednostka organizacyjna: Wydział Artystyczny Data zatwierdzenia tematu: 8 czerwca 2009 Data złożenia: 8 czerwca 2009 Streszczenie: (brak) Słowa kluczowe: .We would like to show you a description here but the site won't allow us.Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego Nauczę się dostrzegać linie w przyrodzie, rozróżniać i nazywać ich rodzaje, dostrzegać zróżnicowanie linii w dziełach sztuki.. Mania z Anią nie ominą mnie tu -i na.• Linia jako podstawowy element budujący obraz (linie proste, łamane, krzywe, ukośne, przerywane o różnej grubości, poziome, pionowe).. Po lewej stronie grafiki znajduje się.. Linie.. Druk płaski z niespodzianką O barwie i o malowaniu 8.. Dowiecie się dzisiaj o środkach artystycznych, jakimi posługiwali się artyści rysując (nie malując, ale rysując.). Paronomazja bywa zaliczana do tzw. gry słów.. Marzec 1.. 4. programy graficzne.. Kreska jako środek wyrazu artystycznego.. 1 - kreska, kontur - grafi ka, odbitka grafi czna - frotaż - barwy podstawowe, barwy pochodne - barwy ciepłe, barwy zimne - wąska gama kolorystyczna, szeroka gama kolorystyczna - akcent kolorystycznyFonetyczny środek stylistyczny polegający na zestawieniu podobnie brzmiących słów, uwydatniających ich znaczeniową bliskość, obcość lub przeciwieństwo..

Temat: Kreska jako środek wyrazu artystycznego.

Dowiem się, jak analizować prace plastyczne pod względem zastosowanych w nich rodzajów linii, przyporządkować ślad kreski do narzędzia rysunkowego, stosować zróżnicowane linie w twórczości własnej.Kreska jako środek wyrazu plastycznego.. podstawowym rodzajem kreski jest kontur, czyli linia wyznaczajĄca ksztaŁt przedmiotu na pŁaszczyŹnie.• rozumienie znaczenia kreski jako środka artystycznego wyrazu nadaj ącego pracom różny charakter, porównywanie dwóch dzieł o zróżnicowanej formie • tworzenie za pomocą kreski wybranymi narz ędziami prostej kompozycji pokazuj ącej kreskę jako środek wyrazu artystycznego, który wpływa na zróżnicowany charakter pracyLinia, kreska, kontur.. Technika - rozdmuchiwanie przez rurkę kolorowych tuszy lub farby akwarelowej.. Dowolne układy abstrakcyjne.. Barwy czyste — podstawowe i pochodne 10.. Akcent .Środki stylistyczne i ich funkcja - prezentacja.. Mo-zaika, witraż, pastel jako specyficzne techniki zaliczane do malarstwa, niewymagające malowania.. 1.rysunek konturowy.. Jak .Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego.Kreska jako środek wyrazu artystycznego.. / "Wielkie ryby w oceanie", "Domy w tajemniczym miasteczku" albo "Kreski przedstawiają to »czegookreśla kreski i barwy jako zasadnicze środków wyrazu plastycznego, wymienia barwy ciepłe i zimne, odwołuje się do skojarzeń z życia codziennego, bezbłędnie wskazuje barwy ciepłe i zimne w kole barw, wskazuje barw ciepłe i zimne w wybranym obrazie,Środki wyrazu plastycznego - rysunek: kreska i jej rodzaje kreska jako kontur kreska jako faktura Środki wyrazu plastycznego - malarstwo: barwy złamane i dopełniające plama barwna - miękka, twarda, okonturowana gamy barwne wąska, szeroka, monochromatyczna faktura w malarstwie Proste techniki rysunkowe: narzędzia i materiały rysunkowe, rysunek ołówkiem rysunek kredką rysunek .jako środek wyrazu artystycznego, który wpływa na zróżnicowany charakter pracy • tworzenie oryginalnego napisu za po ­ mocą kreski, którego forma w trafny sposób oddaje przekazywane treści • rozumienie znaczenia kreski jako środka artystycznego wyrazu nadającego pracom różny charakter, np. nastój, porównywanie kresek w kilku wybranych dziełach plastycznych • tworzenie za pomocąrozumienie znaczenia kreski jako środka artystycznego wyrazu nadającego pracom różny chaak te , np. nas ój, po wnywanie kresek w kilku wybranych dziełach last yczn ch •tworzenie za pomocą keski wyb anymi narzędziami oryginalnej, wie loe ementowej kompozy cej k res ę jao śodek wyrazu artystycznego, który wpływa naPlastyka klasa 4 czwartek 2.04 Temat: Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego..

Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego Obrazy wokół nas.

Cele lekcji: - w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury,kreską wykonaną rożnymi narzędziami • posługuje się konturem w wycinance sylwetek zwierząt, poprzedzone obserwacją charakterystycznych cech określonych gatunków 4.. O tym artyście będzie jeszcze lekcja, ale jako o malarzu.09.04.2021 r. plastyka.. Dziś wykonamy prace inspirowane rysunkami tuszem Vincenta van Gogha.. Frotaż (przecierka) 7.. 3. kreska jako indywidualna i oryginalna cecha twórczości danego artysty.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Do najbardziej popularnych należą: ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy pędzla lub patyka, sangwina, mazak, pastel, kredka, piórko, gumka, kreda a nawet palec.Kreska jako środek wyrazu artystycznego.. Krótki opis.. Różne rodzaje dzieł malarskich ze względu na funkcję, tematykę, wielkość, technikę, podobrazie, używane narzędzia.. To jeden z moich ulubionych tematów.. 2. przybory rysunkowe techniki rysunku.. Pracownia Języka Polskiego.. Jedno dzieło w wielu egzemplarzach 6.. Pierwsza część slajdów jest podstawą wykładu nauczyciela, który może zaangażować uczniów przez zadawanie im pytań zamieszczonych na slajdach..

Kreska jako środek wyrazu artystycznego O grafice i o powielaniu 5.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt