Porównywanie liczb całkowitych epodreczniki

Pobierz

Uczeń potrafi porównać dwie liczby poprzez obliczenie ich różnicy lub ilorazu.. WYZWANIE ② Liczby całkowite .Odejmowanie liczb naturalnych z wynikiem ujemnym; Odejmowanie z wynikiem ujemnym w zakresie 100; Odejmowanie liczb ujemnych; Odejmowanie liczb ujemnych w zakresie 100; Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych; Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych; Mnożenie liczb całkowitych; Dzielenie liczb całkowitych50, Dodawanie dziesiątek do różnych liczb, Odejmowanie dziesiątek od różnych liczb, Dodawanie w zakresie 100, Odejmowanie od 100, Odejmowanie w zakresie 100, Odejmowanie w zakresie 100 - TEST, Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, Zadania tekstowe z dodawania i odejmowania.. Średnia temperatura lipca na biegunie północnym jest równa -1 o C, a na biegunie południowym -46 o C. Oblicz różnicę podanych temperatur.Skrócić ułamek to znaczy podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych 6.. Uczeń wie, jakie pytania stawiamy przy każdym porównaniu.. Jeżeli cyfry występujące w rzędach całkowitych są równe, należy porównywać cyfry w rzędach części dziesiątych, setnych, tysięcznych itd., aż do rzędu, w którym w jednym z ułamków pojawi się cyfra większa niż w drugim.Comparing whole number place values - tutaj - na licencji CC: NC-BY-SA zrealizowany przez F.Play this game to review Mathematics..

Porównywanie liczb całkowitych DRAFT.

Primus inter pares; Szkoła Podstawowa I-III; Szkoła Podstawowa IV-VIII; Gimnazjum; Regulaminy.. Uczeń rozumie pojęcia różnicowego i ilorazowego porównywania liczb.. Wskaż liczby całkowite.. Liczby i działania Własności liczb naturalnych.. by monikaskwierczynska4_39042.. a) −12 −13 e) 3 7 6 7 b) −3,5 −4,2 f) −4Odejmowanie liczb całkowitych Zadanie1.. Działania pisemne na liczbach naturalnych 5.. Ułamki zwykłe.. Równania.. Porównywanie liczb całkowitych.. Na podstawie grafów uzupełnij zdania.. w zakresie.1) Suma dwóch liczb dodatnich jest liczbą dodatnią.. 4) Suma liczb przeciwnych jest równa zero.. 3) Suma liczby dodatniej i liczby ujemnej może być albo liczbą dodatnią, albo liczbą ujemną.. Liczby naturalne 1.. Sprawdzanie umiejętności.. Porównywanie liczb całkowitych DRAFT.. Wskaż liczby całkowite Preview this quiz on Quizizz.. Która z liczb jest największa?. 2) Suma dwóch liczb ujemnych jest liczbą ujemną.. Porównywanie liczb całkowitych DRAFT.. Porównywanie liczb całkowitych DRAFT.. WYZWANIE ① Liczby całkowite - wprowadzenie 15:00.. 2.Porównywanie liczb.. PosługiwaniePodręczniki do Religii; Instrukcja obsługi platformy Google Classroom; Osiągnięcia..

Porównywanie liczb całkowitych.

Wprowadzenie znaków nierówności < i >.. Przejdź do strony głównej kursu .. Regulamin świetlicy szkolnej i karta zgłoszenia; .. 10.06 Porównywanie liczb całkowitych .Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych: 79% - 79,1 - 58 1/10.. Zadanie 1.. Lekcja 80: Opisywanie sytuacji równaniami.Z tego filmu dowiesz się: jak porównywać liczby całkowite.. Która z liczb jest największa?. Obejrzyj jeszcze jeden film z tego tematu: Dodawanie liczb całkowitych 2.. Rachunki pamięciowe i szacowanie wyników 4.. Figury na płaszczyźnie .. Liczby całkowite Graniastosłupy.. Porównywanie liczb całkowitych DRAFT.. 87% average .Temat: Utrwalenie wiadomości z działu "Liczby całkowite" Dzisiaj powtórzymy sobie wszystko co dowiedzieliśmy się o liczbach całkowitych czyli liczby całkowite na osi liczbowej, porównywanie liczb całkowitych, liczby przeciwne i działania na liczbach całkowitych.. Wskaż liczby całkowite Preview this quiz on Quizizz.. Wskaż liczby całkowite.. Zapisywanie liczb w systemie dziesiątkowym 2. .. Wskaż liczby całkowite.. b) Umiejętności 1. lolo_sp1tuszyn_31196.. Porównaj liczby wstaw znak < lub >.. Podręcznik nauczyciela.. Rysunek osi liczbowej z zaznaczonymi liczbami całkowitymi od -4 do 6. joannawojciechowska.. Działania na dużych liczbach.. justynajankowska_80342.. Dowiesz się z niego, które liczby są całkowite, jak zaznaczać je na osi liczbowej, które liczby są przeciwne, jak porównywać liczby całkowite.porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu; (4) 7. rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100; (3) 8. rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności; (4) 9.Porównywanie ułamków dziesiętnych zaczynamy od porównania cyfr występujących w ich najwyższych rzędach..

Porównywanie liczb naturalnych 3.

Poprowadzona strzałka od 5 do -1, która ilustruje działanie 5 -6 =-1.Porównywanie liczb całkowitych #3 [ Liczby całkowite - wprowadzenie ] - YouTube.Porównywanie liczb wymiernych - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Porównywanie liczb wymiernych Aby porównać liczby wymierne, czyli określić, czy są równe lub która z nich jest większa, a która mniejsza, możemy przedstawić je na osi liczbowej.. Porównywanie liczb całkowitych.. by .Zapisywanie i odczytywanie liczb.. Proszę zrobić w cwiczeniówce zad "Sprawdź czy umiesz" na str 95.Zajrzyj do kursów przygotowanych pod podręczniki dla klas 4-8 oraz szkoła średnia.. Wskaż liczby całkowite Preview this quiz on Quizizz.. Liczby ujemne w życiu codziennym: oraz rozwiązać ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 (na tejPlay this game to review Mathematics.. Ćwiczenie 10.. Zaznaczmy na osi liczbowej dowolną liczbę ujemną i dowolną liczbę dodatnią.Znajdź ich wspólny mianownik i rozłóż liczby na łopatki Włącz tryb tekstowy dla czytników Wskazówki korzystania z ćwiczeń interaktywnych przy pomocy czytników ekranowych}} Ten dział wprowadzi Cię w świat liczb całkowitych.. Aby odczytać wynik odejmowania liczby dodatniej od liczby całkowitej, będziemy przesuwać się w kierunku … .. Wskaż liczby całkowite.. Sprawdź swoją wiedzę: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych..

Porównywanie liczb naturalnych.

Klasa 6, temat: Wyrażenia algebraiczne.. Narysuj oś liczbową i zaznacz na niej następujące liczby: a) −15 10 −30 −25 b) 0,1 −2 −1,5 −2,2 c)2 3 −1 2 3 −4 −5 1 3 Zadanie 2.. Rozwiązywanie zadań tekstowych 7.. Wskaż liczby całkowite Preview this quiz on Quizizz.. Kartkówka nr 23.. Proste działania na dużych liczbach - dodawanie i odejmowanie typu: 2500+400, 5000−4700 oraz mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000. monikaskwierczynska4_39042.. E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji.. E-podręcznik Matematyka.. Wartość bezwzględna 05:54.. Početna Značajke Zajednica Cjenik.Porównywanie liczb całkowitych: 2.. Rozszerzyć ułamek to znaczy pomnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę.. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych: 0,79 - 4/3 - 1/2 + 150%..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt