Historia i kultura kaszubów

Pobierz

Od tego są autorytety.. Przeznaczony do realizacji na II etapie nauczania, zgodnie z rozporządzeniem MEN w tej sprawie - w klasie V. III Kontrakt z uczniami dotyczący sposobu oceniania.. pobierz.. Sposób wystawiania oceny: (1) 0% - 39 % punktów (2) 40% - 50% punktów (3-) 51% - 55% punktów (3) 56% - 70% punktówKaszubi zamieszkują pas ziemi od Władysławowa na północy, po powiat chojnicki na południu.. Pierwszy tom zamierzonej syntezy napisał G. Labuda, a wdał go Instytut Kaszubki: Historii Kaszubów w dziejach Pomorza.. Kaszuby znajdują się w północnej Polsce w województwie pomorskim.Tak więc można powiedzieć, że regionalna kultura kaszubska była kulturą chłopską, ludową i lokalną, ale dziś jest także czymś więcej.ELEMENTY HISTORII KASZUB 1.Kaszuby na tle historycznych przemian - historia Kaszub w średniowieczu- najwcześniejsze wzmianki o Kaszubach - dynastia kaszubska na Pomorzu - szlachta kaszubska - okres zaborów na ziemiach kaszubskich- odrębność językowa, działalność dr.. Piosenki kaszubskie dla dzieciTen projekt skupia się na historii Kaszubów, ich unikalnej kulturze, tradycji i języku.. Miała ona na celu zniszczenie narodu kaszubskiego, łącznie z ich tradycjami oraz zwyczajami.. Felicja Baska-Borzyszkowska, Wojciech Myszk Podręcznik dla liceum, technikum.. OPRACOWANO.. Z zachodu na Pomorze napierali Sasi (Niemcy), z południa rosnące w siłę państwo Piastów, a z północy władcy skandynawscy.Kaszuby to region geograficzny oraz kraina kulturowa w północnej Polsce, obejmuje tereny, należące do województwa pomorskiego..

Na szczęście jednak kultura kaszubska przetrwała do dnia dzisiejszego.

Idealnym rozwiązaniem byłoby nauczanie własnej historii i kultury przez nauczyciela j. kaszubskiego i w tymże języku.O kulturze narodowej Kaszubów.. Rozciągające się między dolną Odrą a dolną Wisłą ziemie Kaszubów (Pomorzan) były od X w. terenem ekspansji kształtujących się w ich sąsiedztwie organizmów państwowych.. Wstęp.. Kaszubi nie są ani Niemcami, ani Polakami.. We wrześniu 2013 roku, pierwszy raz w naszych dziejach, młodzi Kaszubi uczący się do tej pory języka ojczystego, zaczęli poznawać także ojczystą historię.Rozwój ich kultury przyczynił się do postrzegania ich nierzadko jako odrębnego narodu, co zmieniło się w czasie II wojny światowej.. Współcześnie w socjologii i historii dominuje pogląd, że Kaszubi stanowią grupę etniczną narodu polskiego .. :, tamże, s.425-427.System oceniania z historii i kultury Kaszubów jest zgodny z ocenianiem wewnątrzszkolnym.. NA PODSTAWIE PROGRAMU "HISTORIA I KULTURA (KASZUBY)" Spis treści: I.Wstęp.. Kryteria wymagań.. Trudno jednak jednoznacznie wyznaczyć jej granice, ponieważ nie są to granice historyczne.. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza.. Na Kaszubach znany jest dyngus polegający na oblewaniu wodą, jednak dawniej "dyngowano" gałązkami jałowca, od którego wykupić się można ofiarowując jajka.PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - HISTORIA I KULTURA KASZUBÓW - KL. V i VI..

Nie wolno nam i nie powinniśmy zabierać głosu w tak ważnej sprawie jak historia Kaszubów.

Dzięki zmianom w prawie oświatowym, które dokonały się w ostatnich latach, młode pokolenie Kaszubów uzyskało możliwość uczenia się własnej historii i kultury.. Zwyczajem wielkanocnym do dnia dzisiejszego jest dyngus.. Kaszëbë lub Kaszëbskô) - region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza Gdańskiego.. Losy Kaszubów w czasie II wojny światowej 1.. Michał Kargul, Krzysztof Korda Poradnik dla nauczycieli do nauki Własnej historii i kultury .. Bywało i tak, że tytuł króla nosiło kilku Kaszubów jednocześnie, co zresztą mało kogo .W związku z powyższym realizacja własnej kultury i historii będzie de facto dotyczyła dopiero roku szkolnego 2013/2014 (gdyż przewidziano jej realizację w środkowych klasach każdego etapu).. Kaszubów znajdziemy na terenie Pomorza Gdańskiego, w tym w okolicach Pucka, Wejherowa, Bytowa, Lęborka, Kartuz, Kościerzyny czy Chojnic.Nieodzownym elementem rękodzieła kaszubskiego jest plecionkarstwo - uprawiane tutaj nieprzerwanie od średniowiecza.. Zamieszkują tu m.in. Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem kaszubskim, który ma w Polsce od 2005 status języka regionalnego .Historia polityczna kraju Kaszubów 1) Przełomowe wydarzenia polityczne w dziejach Kaszub i Kaszubów oraz historyczny i współczesny obszar ich ..

Pod pojęciem kultura rozumiemy najczęściej sumę materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa.

Punkty przeliczane są na procenty a następnie na oceny szkolne zgodnie z przyjętą w OW skalą.. 2 Gerard Labuda, Rozważaniach nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Poznań 2008, s.393.. T II - Czasy nowożytne ().Kaszuby to historyczna kraina Polski, będąca częścią Pomorza.. Obejmuje tereny od Konarzyn i Brus koło Chojnic aż po Trójmiasto oraz Mierzeję Helską.. III Kontrakt z uczniami dotyczący sposobu oceniania.. Przy własnej kulturze i tożsamości pozostawał głównie tzw. lud.. Autorzy programu: Zespół nauczycieli języka kaszubskiego i historii .Fundacja Historia i Kultura - Powstała w 2004 roku i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność mającą na celu ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, wojskowej oraz kulturalnej i edukacyjnej.. Jako jedyni z Słowian nadbałtyckich Kaszubi przetrwali zachowując swoją słowiańską tożsamość i język, pewną odrębność .. Kryteria wymagań.. Więcej 4 - 6 grudnia Internetowe Spotkania AutorskieObszar Kaszub według Jana Mordawskiego (1999) Kaszuby ( kaszub.. Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, ss.. Zachęcam do przeczytania poniższego tematu wraz z opracowaniem, a następnie także do wykonania fotografii np. pomników przyrody, znajdujących się w okolicy waszego miejsca zamieszkania i przesłania mi na maila.przenikania kultur..

Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych.Własna historia i kultura Kaszubów kl. VI A i B Dzień dobry.

Formy .Historia Kaszub.. Uczeń pogłębia swoją wiedzę ogólną o historii i kulturze, osobliwościach geograficznych własnego regionu.. To czas germanizacji Kaszubów.. Plecione przedmioty były używane w gospodarstwach do różnych celów.Część Kaszubów zachowała własną kulturę i mowę.. Prace pisemne oceniane są punktowo.. Kaszubi, będący autochtoniczną słowiańską ludnością Pomorza, zamieszkują te tereny od wieków.Dzieje kaszubskiej rodziny Piechowskich Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań samych Kaszubów.. Położenie, mapa Kaszub.. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie historii i kultury Kaszubów ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków, - zmotywowanie i wspieranie w dalszej pracy,Tytuł "Króla Kaszubów" przyznawały różne środowiska, wyróżniając popularnych działaczy regionalnych, z których największą bodaj sławę zyskał Antoni Abraham (), wielki patriota kaszubski i działacz niepodległościowy.. VII.Kultura kaszubska jest niezwykle interesująca i zupełnie odmienna od kultur, występujących w innych regionach Polski.. Polityka niemiecka wobec Kaszubów.Kaszuby przez wieki.. Jô w kaszëbsczi, kaszëbskô w swiece.. Kaszubi posiadają własną kulturę oraz język: dialekt kaszubski.. Warto podkreślić, że region ten zamieszkuje niezwykły lud kaszubski, charakteryzujący się mocno zarysowaną odrębnością kulturową i językową.. Zdecydowana większość Kaszubów posiada podwójną identyfikację - narodową polską i etniczną kaszubską.Z historii Kaszubów .. Historycy i językoznawcy spierają się między sobą co do pochodzenia Kaszubów.Koncepcja czterech tomów Historii Kaszubów w dziejach Pomorza .. Dzisiaj, obok haftu, jest najpopularniejszą dziedziną sztuki ludowej, kultywowaną we wszystkich rejonach Kaszub.. Tradycyjnie granice Kaszub sięgają aż do Gdańska na wschodzie, po Bytów na zachodzie.Kaszubskie tradycje Śmigus -dyngus.. Obszary aktywności podlegające ocenie.. Obszary aktywności podlegające ocenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt