Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019

Pobierz

1 - jednostkowe: PSSE: listy zaszczepionych: rok: 30przechowywanych przez składającego sprawozdanie.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. (212.45 KB) sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień (zużycie szczepionek) do edycji (89.00 KB) sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień (zużycie szczepionek) (361.62 KB) sprawozdanie półroczne z osób uchylających się od szczepień (43.00 KB) sprawozdanie roczne ze szczepień MZ 54 (163.19 KB)ochronnych (obowiązkowych, zalecanych lub innych) lub przechowujące karty uodpornienia.. i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA RÓŻYCZKAKwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie: DOC: Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek: DOC: Stan magazynowy szczepionek: DOC Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 PDFRoczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2018 Adresat: Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 Dział 1.. Zespół Opieki Zdrowotnej.. Łatwiej uzyskasz kontrakt z NFZ, który pozwoli na zbilansowanie działalności placówki.sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2018 Adresat: Dział 1..

(Oświata Zdrowotna)Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. Rok urodze-nia Liczba dzieci i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA RÓŻYCZKA (dziewczęta)Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat:.. Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaRoczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości za rok 2019: MZ-58: Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania za rok 2018: MZ-58Pogram sczepień ochronnych na rok 2018; Europejski Tydzień Szczepień: 23-29 kwiecień 2018; CHOROBY ZAKAŹNE.. 7 dni po okresie sprawozdawczym.. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.. teryt siedziby: V.. Dzięki magazynowi "Zarządzanie Placówka Medyczną" będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach, które dotyczą Twojej placówki - zyskasz wiedzę, jak je interpretować i stosować w praktyce.. 2) .. Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych .Zanim jednak przybliżymy konstrukcję oraz niezbędne elementy omawianego dokumentu, warto podkreślić, że bieżące sprawozdanie ma dotyczyć działań podjętych na przestrzeni ubiegłego roku - 2019..

ze szczepień ochronnych.

Numer księgi rejestrowej: II.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. WAŻNE INFORMACJE: Całodobowa infolinia w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia +48 222 500 115.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ZAKAŻENIA H.INFLUENZAE typu b ZAKAŻENIA Liczba dzieci S.PNEUMONIAE i młodzieżyJeżeli po raz pierwszy składałeś sprawozdanie odpadowe za 2019 rok to warto pamiętać, że termin 31 października 2020 roku był wyjątkiem od reguły.. Mail: z ruchu kart uodpornienia pdf.. sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepien ochronnych za rok 2019.pdf: Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie .. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku - kalendarz szczepień.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. Jednostka organizacyjna: Przekazać w terminach składania.. Na ogólną liczbę 12 sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, które zwołano w 2019 roku, odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia ze średnią frekwencją 93% - poinformował na styczniowej sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Marian Kurzyna..

.pdf 0.08MB MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 wersja PDF.

Karty uodpornienia przechowywane przez składającego sprawozdanie Rok.. Rok urodze-nia Liczba dzieci ODRA, ŚWINKA, i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS RÓŻYCZKA RÓŻYCZKAProgram Szczepień Ochronnych na rok 2021, zwany dalej "PSO", składa się z następujących części: I.. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą do 15 marca.MZ 54 (roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019) wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. raz w roku do 31 stycznia 2020 r.; miejsce składania powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia x/ 2: 20. sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 Dział 1.. MZ-54 _2021.pdf 0.52MB Druk Sprawozdania karty 2021. druk _sprawozdania _karty _2021.doc 0.07MB Sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień 2021.Nazwa i adres podmiotu sk ładającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r.) Adresat: .. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna od .. przekazać w terminie.. za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat:.MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (Nadzór Przeciwepidemiczny) Pismo przewodnie do sprawozdania MZ-54 (Nadzór Przeciwepidemiczny) list Głównego Inspektora Sanitarnego do dyrektorów szkół w sprawie konkursu ''Trzymaj Formę!''.

Roczne sprawozdanie.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 latPrezes UODO raz w roku do 31 sierpnia przedstawia Sejmowi RP, Radzie Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie ze swojej działalności.. Roczne sprawozdanie.. Zasadą jest, że sprawozdanie odpadowe składamy zawsze do dnia 15 marca za rok poprzedni.. urodzenia Liczba dzieci.. Obowiązek ten nie był przez długie lata respektowany przez .Dostarczamy praktyczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania placówką medyczną.. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysokoskojarzonej DTaP-IPV-Hib albo DTaP-IPV-Hib-wzwB - stosuje się w przypadku dostępnościRoczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2017 Adresat: Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2018 Dział 1.. Rok urodze-nia Liczba dzieci i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA RÓŻYCZKA (dziewczęta)Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat: Powiatowa Stacja w Kędzierzynie -Koźlu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ul. Anny 14 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 47-200 Kedzierzyn Koźle 45-367 OpoleAnaliza wykonanych szczepień ochronnych w I półroczu 2020 r (Nadzór Przeciwepidemiczny) Wytyczne - przeprowadzanie egzaminów (Oświata Zdrowotna) FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE 2019- 2020r DLA NAUCZYCIEL (Oświata Zdrowotna) Na-co-moga-liczyć-osoby-objete-kwarantanną (Oświata Zdrowotna) Wytyczne dot.. pacjenta .. za rok 2019 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r.) Adresat:.. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.. 2019-09-06.Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w Biłgoraju za 2019 roku, Rada Powiatu w Biłgoraju w omawianym okresie odbyła 12 posiedzeń.. za okres.. Adresat: Przekazać w terminie składania.. Dział 1.. Choroby zakaźne; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 Lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnejSprawozdania.. urodzenia.. U stawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku nakłada na przedsiębiorców oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami obowiązek składania odpowiednich deklaracji oraz wnoszenia opłat należnych do odpowiednich urzędów marszałkowskich.. Nadmienienia zatem wymaga, że ustawa DODO weszła w życie 6 lutego 2019 r., a więc okres objęty tym pierwszym sprawozdaniem rozpocznie .Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok ….Przekazać w terminie składania Adresat: sprawozdań zgodnie z Pbssp na rok 2018 Dział 1.. Sprawozdania są dostępne w formie ząłączników poniżej.. Sprawozdanie sporządzane jest według stanu dokumentacji podstawowej w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego.. Dział 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt