Eksploatacja środków transportu ppt

Pobierz

UWAGA: Wszystkie linie napowietrzne i inne urządzenia elektryczne powinny być traktowane jako czynne, dopóki nie zostało jasno określone przez operatora linii, że są one wyłączone i bezpieczne.. AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-biblio-graficznejA.69 Eksploatacja środków transportu drogowego kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka 35.. 600 godz. A.70.. AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu XXXX** AKO 4.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Temat: Charakterystyka użytkowania środków transportu.. Obsługiwanie - to "utrzymywanie obiektu w stanie zdatności oraz przywracanie obiektowi technicznemu wymaganych właściwości funkcjonalnych przez przeglądy, re- gulacje konserwacje, naprawy i remonty"3.. Użytkowanie - "wykorzystywanie obiektu technicznego zgodnie z jego przezna-Eksploatacja środków transportu .ppt 2,1 MB 16 lis 12 21:38 transport intermodalny .ppt Pobierz folder Zachomikuj folder 20 0 0 0 20 plików 68,3 MB bezpośredni link do folderu Chomikowe rozmowy Pokaż wszystkie Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.oblicza podstawowe parametry przewozowe związane z eksploatacją środka transportu analizuje zależność bezpieczeństwa, wygody i czasu przewozu od wyboru środka transportu 5..

Wskażniki oceny środków transportu.

w najogólniejszym znaczeniu proces transportowy stanowi …Program studiów na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu, poza zajęciami politechnicznymi, obejmuje m.in. takie przedmioty: fizykochemia gazów kinetyka cieczy i gazów podstawowe problemy ekologii podstawy zapisu konstrukcji prawo patentowe ergonomia w budowie maszyn inżynieria wspomagania osób niepełnosprawnych10.. A.73 Prowadzenie działań we współ-pracy ze służbami żeglugi po-wietrznej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, tem-perówka 30.. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części .Forum specjalnosci : Transport Lotniczy PP Forum Transportu Lotniczego na wydziale MRiT - PP FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Galerie Rejestracja Profil Zaloguj się, by .. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak .Eksploatacja środków transportu drogowego kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, tem-perówka 29.. Przepisy ruchu drogowego 2 2 5.. Wykład 30 Ćwiczenia 30 Laboratoria 0 Projekty/seminaria 30 Inne (np .RT 1.. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sposoby transportowania towarów niebezpiecznych klasyfikuje przewożony ładunek do jednej z wydzielonych klas towarów niebezpiecznychnapędowym rozróżniamy środki transportu o napędzie: Spalinowym - wykorzystujące do uzyskania energii mechanicznej energię cieplną pozyskaną ze spalania paliwa..

Obsługa środków transportu drogowego.

.ppt Oznaczenia informacyjne na samochodach ciężarowych .ppt więcej plików z tego folderu.obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;Eksploatacja dzieli się na: użytkowanie, obsługiwanie.. Elektrycznym- pobierające energię z sieci trakcyjnej lub z własnych akumulatorów.. (1) (2) Sporządź notatkę z przesłanych treści podręcznikowych, zwracając szczególną uwagę na wzory wskaźnikowe.. Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta.. AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka EP 3. to wszystko składa się na proces transportowy.. 2) wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego; 3) rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego; 5) wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;Konstrukcja i eksploatacja środków transportu Studia w zakresie (specjalność) Masyny spożywcze i chłodnictwo Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr .. W-PP, Poznań, 1998..

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Rozwój przemysłu, transportu, występowanie ekstremalnych zjawisk naturalnych przyczynia się do występowania coraz to nowych i bardziej skomplikowanych wypadków oraz sytuacji awaryjnych, które wymagają interwencji służb ratowniczych.Konferencje ministrów transportu (Kreta 1994 r. i Helsinki 1997 r.) -ustalenie .. wyłącznie do ruchu pociągów pasażerskich, prędkość ruchu pociągów przekracza 200 (250) km/h, standard 350 km/h, eksploatacja jedynie taboru o specjalnej konstrukcji (jednostek TGV), .. umożliwiają dostęp do środków transportu kolejowego.Eksploatacja środków transportu drogowego: 1) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej; 2) oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego; 3) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;Konstrukcja i eksploatacja środków transportu Studia w zakresie (specjalność) - Poziom studiów pierwszego stopnia Forma studiów stacjonarne Rok/semestr 2/4 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obieralny..

Środki transportu drogowego 6 5 3.

.ppt Algorytm BLS .ppt ALS dzieci .pptdokonywanie operacji transportowej związanej w jakikolwiek sposób z przemieszczaniem osób bądź rzeczy przy pomocy odpowiednich środków transportu wymaga sekwencji czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz obsługi handlowej.. Eksploatacja środków transportu.ppt na koncie użytkownika bdr200 • folder prezentacje technik logistyk • Data dodania: 12 maj 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Eksploatacja środków transportu.ppt na koncie użytkownika bdr200 • folder prezentacje technik logistyk • Data dodania: 16 lis 2012.. Strona www uczelni: .. Pozwalaj ą tak Ŝe na badania spełniania wymaga ń stawianym środkom transportu kolejowego w zakresie obowi ązuj ących standardów bezpiecze ństwa i komfortu jazdy.Politechnika Poznańska, Konstrukcja i eksploatacja środków transportu - zasady kwalifikacji.. a) elastyczność systemu transportowego b) niezawodność systemu transportowego c) czas trwania kursu na .2.. Przepisy w transporcie drogowym 5 5 6.. Jądrowym- przetwarzające energię reakcji atomowych na energię cieplną przetwarzanąEcho 2019 Transport Pionowy Przewodnik Żurawie pracujące w zasięgu linii energetycznych.. Eksploatacja dźwignic o zmiennej lokalizacjiTitle: PowerPoint Presentation Last modified by: MC Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titlesObsługa transportowa wszystkich ogniw łańcucha dostaw, począwszy od miejsca wydobycia surowców, a kończąc na finalnym odbiorcy, jest zadaniem pierwszej wagi w realizacji procesów logistycznych.10 Transport jest jednym z podstawowych elementów, które wpływają na konkurencyjność gospodarki jako dominujące ogniwo procesów logistycznych.KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 12: Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.. 470 godz. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, .1.. A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogo-wego kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka .. B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEksploatacja środków transportu drogowego.. AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka AK 2.. Eksploatacja - zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem.. Język obcy zawodowy 4 4 8 Zajęcia praktyczne 15 6 9.. Prowadzenie pojazdów 7 6 7.. Godzin ECTS Łączny nakład pracy 60 2,0.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt