Rozprawka kryteria oceny cke

Pobierz

KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!).. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. Wypowiedź pisemna musi zmieścić się w przedziale 200-250 słów.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel.. Poradnik dla każdegoMatura 2018: Język polski.. Matura poziom rozszerzony: Matematyka - matura poziom rozszerzony.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Jednoznacznym zwiastunem tego podej-Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność zapisu Oceniając pracę pod względem poprawności zapisu, bierze się pod uwagę liczbę oraz wagę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.. 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do rozwiązywania arkuszy CKE na poziomie podstawowym..

Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.)

Język polski - matura poziom rozszerzony.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Przedmiot: Język polski.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. 24 października 2020 00:16 Materiały.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Kryterium oceniania Zasady przyznawania punktów Liczba punktów TREŚĆ Przyznaje się 1 pkt za każdy element zgodny z poleceniem, do któregoRozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie, b) podanie dwóch przykładów z dzieł literackich lub filmowych .KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów..

Tak, aby mieć miejsce na konstruktywny komentarz.Rozprawka kryteria oceny cke.

Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Temat i forma ( 10 pkt.). - 4 pkt - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażąceOcena wypracowania W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się: w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska,Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Język polski, matura 2015 - poziom podstawowy - pytania, odpowiedzi, tematy, kryteria oceny.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceny rozprawki Sformu A ł owanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawno ść rzeczowa D Zamys ł kompozycyjny E Spójno ść lokalna Poprawno F Styl tekstu G ść j ę zykowa H Poprawno ść zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Uzasadnienie trafne, szerokieargumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaObjaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki..

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Użycie co .Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. 0-1CKE: Matura próbna język polski 2001: Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter; 0 komentarzy .. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy .KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Mam nadzieję, że dołączony do kadego punktu krótki opis pomoż że uczniom i ich rodzicom w zrozumieniu zasad nie tylko komponowania, ale także oceniania rozprawek.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?Ilościowy klucz oceny treści egzaminacyjnej rozprawki O d pierwszego egzaminu gimnazjalne-go, który odbył się w 2002 roku, w sys-temie egzaminacyjnym wprowadzono ilościo-wy sposób oceny treści gimnazjalnej rozpraw-ki, nie podając żadnego uzasadnienia tej decy-zji..

Wpadłam więc na pomysł, że najlepiej by było rozpisać kryteria przygotowane przez CKE w tabeli.

polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkami.. Język angielski - matura poziom rozszerzony .Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Pozostała jeszcze kwestia udzielenia informacji zwrotnej (w szkole, w której pracuję nie ma tradycyjnych ocen).. 22 536 65 00 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańskuwybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczoweKryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. II Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy) 0 - 2p.. Musieli się zmierzyć z rozprawką na temat: "Tęsknota - siła .rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt