Określ wartościowość metalu w solach o podanych wzorach

Pobierz

Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Przedmiot.. Nad każdym napisz odpowiednie wartościowości.. Chemia.. Patrykstrzebons @Patrykstrzebons.. NaCl, KNO3, Na2CO3, K3PO4, Mg (NO3)2, Li2S, FeSO4, Cr2 (SO3)3Wzór sumaryczny kwasu z zaznaczoną resztą kwasową Wartościowość reszty kwasowej | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. lubOblicz wartościowość metalu w następujących solach: a) MgCl2, FePO4, AsCl5, Fe2 (SO4)3, Pb (SO4)2 b)As2S5, CuSO4, LiPO4, Fe (No3)2, Sn3 (PO4)4 Reklama Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta yipes a) MgCl₂ ⇒ Mg²⁺ + 2Cl⁻ Mg - jest II - wartościowy FePO₄ ⇒ Fe³⁺ + PO₄³⁻ Fe - jest III - wartościowe AsCl₅ ⇒ As⁵⁺+ 5Cl⁻ As - jest V - wartościoweZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Jak określa się wartościowość metalu we wzorach soli ?. Książki.. Pytanie.. Przy symbolu pierwiastka w nawiasie zapisuje się jego wartościowość, np. węgiel o wartościowości cztery to C (IV) lub węgiel (IV).Określ wartościowość metalu w solach o podanych wzorach.. Napisz po cztery wzory sumaryczne i nazwy soli, w których skład wchodzą:a) reszty kwasowe kwasów tlenowych,b) metale dwuwartościowe,c) pierwiastki chemiczne tylko 3. okresu układu okresowego .Podobało się?. Napisz równania kolejnych .Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych a)HCl b)H2S c)H2SO4 d)H2SO3 e)HNO3 f)H2CO3 g)H3PO4 PILNE ..

... Zapisz Wartościowości pierwiastków w podanych Wzorach sumerycznych tlenków.

AlCl3, K2S, Na2SO4, FeS, CuCl, Ag2S, PbCl2, Li3PO4, Sn3 (PO4)2 Równania dysocjacji jonowej soli 1.. 2 stycznia 2019.. Pytania .. 2011-03-20 16:14:01 Al - III K - I Na - I Fe - II Cu - I Ag - I Pb - II Li - I Sn - II Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach.. 2012-06-03 19:14:00; Możesz wytłumaczyć mi skąd mam wiedzieć jaka jest wartościowość reszty kwasowej w solach np.Al2(CO3)3 i jaka jest wartościowość (CO3)3?. Jeśli wartościowości są podzielne przez tą sama liczbę, to .Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych:Na2SO3, KHCO3, CaBrı, Mg (HCO3)2, CaSO4, Zn (HSO4)2, AIC13, K2CO3.6.Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych:Na2SO3, KHCO3, CaBrı, Mg (HCO3)2, CaSO4, Zn (HSO4)2, AIC13, K2CO3.6.Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych:Na2SO3, KHCO3, CaBrı, Mg(HCO3)2, CaSO4, Zn(HSO4)2, AIC13, K2CO3.6.. Szkoła podstawowa.. : 2011-02-06 21:53:55; fajne filmy prosze napisać z góry dzięki 2010-01-31 12:48:12;Określ wartościowość metalu w wodorotlenkach o podanych wzorach sumarycznych CsOH, Sr(OH)2, Fe(OH)2, Sn(OH)4, LiOH,.. - MidBrainartOkreśl wartościowość metalu w solach o podanych wzorach: AlCl3, K,S, Na2SO4, FeS, ..

H 3PO4 - 3 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: III.

Zaloguj.. Napisz symbol metali i obok wzór reszty kwasowej.. AlCl3 K2S Na2SO4 FeS CuCl Ag2S PbCl2 Li3PO4 Sn3 (PO4)2 Jak komuś się nie chce to niech zrobi ze 2 przykłady a ja sam dojde do tego co i jak ;] 0 ocen | na tak 0% 0 0Określ wartościowość metalu w każdym z poniższych tlenków: 2010-04-10 18:12:45; Jak określa się wartościowość metalu we wzorach soli ?. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.. Zaznacz reszty kwasowe i określ ich wartościowości w kwasach o podanych wzorach sumarycznych: HClO4, H2SO3, HBr, HI, HF, H2CO3, H3PO4 .. Zarejestruj.. Napisz po cztery wzory sumaryczne i nazwy soli, w których skład wchodzą:a) reszty kwasowe kwasów tlenowych,b) metale dwuwartościowe,c) pierwiastki chemiczne tylko 3. okresu układu okresowego .. są dwie reszty kwasowe od kwasu (HCl) dlatego wartościowość magnezu to II.. Gimnazjum rozwiązane Określ wartościowość metalu w solach o podanych wzorach AlCl₃, K₂S, Na₂SO₄, FeS, CuCl, Ag₂S, PbCl₂, Li₃PO₄, Sn₃ (PO₄)₂ Przyporządkuj do nazw soli (1-6) ich wzory sumaryczne (A-G) 1.azotan (V) sodu A. Ag₂S 2.siarczan (IV) magnezu B. NaNO₃ 3.siarczan (VI) żelaza (II) C. Al₂ (CO₃)₃ 4. siarczek srebra (I) D. MgSO₃Gimnazjum rozwiązane Określ wartościowość metalu w solach o podanych wzorach: Fe2S3, NH4NO3, Cu2S, FeCl2, AlCl3, Na2SO4, NaF, K2SO3, MgCO3, NaNo2, Crl3,Na3Po4, CrCl3, Zn (NO3)2, MgBr2 2 Zobacz odpowiedzi Reklama Odpowiedź 3.7 /5 4 Vicaa Fe2S3 - Fe jest 3 wartościowe NH4NO3 - N jest 1 wartościowe Cu2S - Cu jest 1 wartościoweOkreśl wartościowość metalu w solach o podanych wzorach:a) Al(NO3)3b) CuClc) Sn3(PO4)2d) Ag2Se) ZnSf) CaSO2Okresl..

Chemia.m - liczba określająca wartościowość metalu, wskazująca liczbę reszt kwasowych w cząsteczce soli.

Określ wartościowość metalu w solach o podanych wzorach: a) Al(NO3)3 b) CuCl c) Sn3(PO4)2 d) Ag2S e) ZnS f) CaSO2 Okresl wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych: a .Smerf Ważniak zapytał (a) 17.11.2009 o 18:05 Podaj wartościowość metalu w podanych wzorach soli.. Szkoła - zapytaj eksperta (1565) Szkoła - zapytaj eksperta (1565) Wszystkie (1565) Język angielski (821) Język polski (381) Matematyka .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Określ wartościowości reszt kwasowych w podanych wzorach soli: Na2SO3, KHCO3,CaBr2, Mg(HCO3)2, CaSO4, Zn(HSO4)2, Na2HPO4, Al(H2PO4)3.. 7 szkoły podstawowej.. Sklep.. KCl jest jedna reszta kwasowa od kwasu (KCl) więc potas jest jednowartościowy (I).. Innym sposobem jest użycie chemicznych skrótów.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych a)HCl b)H2S c)H2SO4 d)H2SO3 e)HNO3 f)H2CO3 g)H3PO4 PILNE .H 2SO4 - 2 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: II.. Napisz do mnie na Instagramie: je.Określ wartościowość reszt kwasowych w solach o podanych wzorach sumarycznych:Na2SO3, KHCO3, CaBrı, Mg(HCO3)2, CaSO4, Zn(HSO4)2, AIC13, K2CO3.6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt