Funkcja formy w życiu człowieka ferdydurke

Pobierz

Przejawia się ona zarówno w fabule utworu, jak i w sposobie jej prezentacji, a więc konstrukcji, języku i narracji.. Formą będzie więc sposób bycia, czucia, myślenia, mówienia i działania.Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata Forma jest to sposób kontaktowania się z innymi ludźmi; forma jest wymagana, aby zaistnieć w niej w świadomości innych ludzi; tworzy się dopiero w kontakcie z innymi, jest nienaturalnym dla .Głównym problemem Ferdydurke jest problem formy.. "Ferdydurke" powstała w okresie międzywojennym, jest bardzo zabawna, śmieszna w swej formie, choć jej wymowa może być dramatyczna, tragiczna - dodaje.Ferdydurke jest zatem krytyką formy, która fałszuje ludzką naturę, zabija w człowieku autentyczność, naturalność, szczerość.. Nigdzie nie znalazł tak usilnie poszukiwanej szczerości.Problem odnalezienia odpowiedniej formy literackiej wkrótce okazuje się być znacznie szerszym - i o tym jest dalsza część "Ferdydurke".. Powieść można odczytywać jako ostrą satyrę na świat uwięziony w Formie, która tłumi wszelki indywidualizm, zabija to, co w człowieku niepowtarzalne, a więc ogranicza ludzi, więzi ich, zabija ich indywidualizm..

W Ferdydurke Witold Gombrowicz piszę, iż jego celem jest stworzenie własnej formy.

Gombrowiczowi z zachwytu odbiera głos.. Przywdziewaja bardziej lub mniej swiadomie różnorodne maski i odgrywają swoje role, trzymając się wyuczonej roli.Refleksja o ludzkim życiu w wydaniu autora Ferdydurke jest niezwykle gorzka - być człowiekiem, to być aktorem, przez całe życie grać, udawać: […] mój człowiek jest stwarzany od zewnątrz, czyli z istoty swej nieautentyczny - będący zawsze nie sobą, gdyż określa go forma, która rodzi się między ludźmi.. Pragnie znaleźć jakąś formę, by zaistnieć w społeczeństwie, by zostać przez ludzi zauważonym.. Główny bohater "Ferdydurke", Józio, zostaje przeniesiony do szkoły, mimo iż jest już dorosły.. Forma to postawa człowieka wobec życia i otaczającego świata, to także sposób wyrażania własnych poglądów i przekazywania własnego punktu widzenia.Z koncepcją formy w "Ferdydurke" wiąże się więc gorzka refleksja na temat człowieka.. "Ferdydurke" obnaża groźbę i siłę Formy, a jednocześnie jest buntem przeciwko niej.Nieco inne znaczenie słowa "maska" odnajdujemy w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.. Narrator powieści zdaje sobie sprawę ze swego uwikłania w ową sieć wpływów, wymuszającą należne w danej sytuacji reakcje.W "Ferdydurke" uświadamia czytelnikowi, iż przedstwiony w tekście uczeń, nauczyciel czy też ziemianin, albo służący wtłoczeni są w swoją formę i żyją z przyprawioną im "gębą"..

Automatyczną i niekontrolowaną zmianę formy, bądź pogodzenie się z tym, że nie da się jej pozbyć.

Dlaczego ta kategoria estetyczna odgrywa tak ważną rolę w utworze Gombrowicza, jakie pełni w nim funkcje?Przemoc ukryta w "Ferdydurke".. W świecie ducha odbywa się gwałt permanentny, jesteśmy funkcją innych ludzi… - czytamy już na wstępie.Szkoła w "Ferdydurke".. Bohaterowie pokroju Józia pragną uciec przed "robieniem im gęby" i "upupianiem", ale ich dążność uwolnienia się od formy kończy się klęską, bo forma zdominowała życie społeczne i kulturalne, nie ma przed nią ucieczki.1.. - twierdzi w komentarzach do utworu sam Gombrowicz.. Główny bohater powieści - Józio Kowalski, trzydziestoletni mężczyzna - zostaje pewnego ranka zaprowadzony do szkoły przez profesora Pimkę.Szkoła jest miejscem "upupiania", poprzez wpajanie dobrych obyczajów i wychowywanie w stanie "nieświadomości".Człowiek jest foremką w świecie Formy.. Gombrowicz twierdzi że człowiek żyjący w społeczeństwie nie może cieszyć się wolnością osobistą ponieważ ustawiczne narzuca się mu się różne formy, zasady moralnie, reguły żucia społecznego.Taka definicja oznacza, że jest ona instrumentem organizacji życia społecznego, systemem koegzystencji, obustronnej umowy.. - twierdzi w komentarzach do utworu sam Gombrowicz.. Szkoła nie naucza, powoduje natomiast, że .Człowiek, który sprzeciwia się swojej formie jest skazany na klęskę..

Józio, bohater Ferdydurke w obecności profesora Pimki zachowuje się jak uczeń.Głównym problemem Ferdydurke jest problem formy.

Jego wymarzona forma to taka, która była by ucieczką od znanych nam stanów, swoistym skokiem na zewnątrz.. Najbardziej Gombrowicz męczy się nad zakończeniem książki.. Na początku powieści narrator przyznaje, że szuka sposobu na wyrażenie siebie.. Mówi to wprost wykrzykując wręcz: Ach, stworzyć formę własną!. Ferdydurke to przede wszystkim powieść, w której autor wykłada własną filozofię Formy.. Z jednej strony w jego hierarchii wartości cenione są prawda i szczerość, z drugiej - nieustannie zmuszany jest on działać w sposób zaprzeczający jego autentyczności.. Forma pozwala człowiekowi uzyskać akceptację otoczenia, ponieważ zawsze będziemy oceniani przez innych i nie zdołamy się przed tym uchronić.. Podczas pobytu w domu Młodziaków, nowoczesnego małżeństwa, narzuca się mu maskę młodzieńca o wzorowych obyczajach.Forma jest to sposób kontaktowania się z innymi ludźmi; forma jest wymagana, aby zaistnieć w niej w świadomości innych ludzi; tworzy się dopiero w kontakcie z innymi, jest nienaturalnym dla człowieka, bo jest narzucania z zewnątrz i fałszuje prawdziwą naturę danej osoby; jest maską, za którą kryje się prawdziwy człowiek; jest jednak niezbędna w kontaktach między ludzkich, bo trzeba przyjąć jakąś konkretną formę, która będzie dla innej osoby zrozumiała, będzie do .Zagadnienie "formy" opiera się na sposobie kontaktowania się z drugim człowiekiem i wyrażaniu własnej postawy..

Staje się przecież niewolnikiem niepisanych nakazów i zakazów.Ferdydurke - Forma jako niebezpieczny rodzaj zniewolenia człowieka - Witold Gombrowicz.

Bohater Ferdydurke często zaskakuje, jest postacią niekonwencjonalną i przez to interesującą, zresztą, jak sam Gombrowicz, z którym niewątpliwie możemy Józia utożsamiać.Ostrą satyrą na świat uwięziony w formie, która tłumi wszelki indywidualizm, zabija to, co w człowieku własne, jedyne, niepowtarzalne.. "Ferdydurke" jest powieścią przesyconą groteską.. Jego służąca wypala nagle: "Koniec i bomba, a kto czytał, ten trąba".. Gombrowicz w "Ferdydurke" opisuje trzy płaszczyzny tworzenia się tego zjawiska.. Szkoła jest zorganizowana na zasadzie kontrastów: młodzi, niedojrzali, nie posiadający wiedzy - starzy, dojrzali, posiadający wiedzę, nauczyciele - przedstawiani są w sposób karykaturalny, są dziwni, odpychający, odrażający.. * podział jest inny niż ten przedstawiony na obrazku, ale oba są .. Czym jednak owa Forma jest: jest to każdy gest, mina, słowo, kształt, jaki człowiek musi przyjąć, by móc kontaktować się ze swoim otoczeniem.Głównym problemem ukazanym w powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke jest ucieczka Józia przed formą.. Powieść Ferdydurke dotyczy najogólniej mówiąc funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.. Streszczenie .. Każda scena jest potwierdzeniem tego twierdzenia.. Nigdy nie będzie mógł się wyzwolić od Form - ucieczka jest daremna.. Zdaniem pisarza człowiek nigdy nie jest sobą, traci autentyczność, popadając w kolejne narzucane przez innych ludzi formy, formy, których jest zarówno niewolnikiem, jak i twórcą.We wszystkich forma odgrywa znaczącą rolę, którą przyjmuje bohater.. W rozumieniu pisarza człowiek nie przywdziewa maski sam, lecz jest mu ona "przyprawiana" przez innych.. Mówi o tym jak powstają, rozwijają się i nikną.Groteska w "Ferdydurke".. W swoich utworach, najbardziej w Ferdydurke odwołuje się do zrywania z jakąkolwiek formą.. Taką maskę nazywa Gombrowicz "gębą".. Sprawia, że stają się marionetkami w rękach innych.Główny bohater "Ferdydurke" zauważa, że przed formą nie ma ucieczki, jak tylko w inną formę.. Cały czas poszukiwał prawdy o człowieku, chciał zobaczyć jego prawdziwość, a tymczasem odkrył, że ludzie zawsze są wobec siebie sztuczni, upozorowani i nieautentyczni.. Potwierdzeniem twierdzenia, iż forma jest wszędzie jest sam bohater i jego postępowanie.Narratorem i bohaterem utworu jest 30 letni Juzio który nagle i niespodziewanie został uczniem szkoły średniej w gimnazjum umieścił go profesor Pimko a koledzy nie zauważają dorosłości Juzia głównym problemem utworu jest zagadnienie Formy.. Przedłużeniem warszawskiej ulicy i kawiarnianego życia jest Zakopane.funkcja impresywna (perswazyjna) - nadawca stara się wpłynąć na odbiorcę swoimi wypowiedziami; funkcja poetycka - związana z formą; sposobem kształtowania wypowiedzi (komunikat); funkcja metajęzykowa - związana z kodem (systemem) znaków, którym posługuje się nadawca i odbiorca.. Forma zawiera elementy sztuczności oraz powoduje, że przestajemy być naturalni.Popada w coraz to nowe formy - bo przed formą nie ma przecież ucieczki, ale jednocześnie uczy się te formy obnażać, demaskować, walczy z nimi, a to największe wyzwanie, jakie człowiek może podjąć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt