Na rysunku przedstawiono szkielet kończyny dolnej

Pobierz

o kość piszczelowa,Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 131. a) Nazwy kości Odpowiedź na zadanie z BIOLOGIA - Zbiór zadań maturalnychSzkielet kończyny dolnej składa się z kości udowej, 2 kości podudzia - piszczelowej i strzałkowej - oraz kości stopy - stępu, śródstopia i palców (paliczków).. Stopa jest elastyczna.. Obręcz barkowa zbudowana jest z dwóch łopatek stanowiących miejsce przyczepu mięśni kończyn górnych i grzbietu oraz dwóch obojczyków, z których każdy z jednej strony łączy się stawowo z łopatką, a z drugiej z obojczykiem.Kończyna dolna: - kość udowa - rzepka - kość piszczelowa - kość strzałkowa - kości stępu - kości śródstopia - paliczki Szkielet kończyny dolnej zbudowany jest z 31 kości.. Złamania kończyn .. Połączone ze sobą, tworzą rusztowanie dla ciała człowieka, nadając mu jego kształt.. Na podstawie: Larousse.Na rysunku przedstawiono szkielet kończyny dolnej (wraz z częścią kości miednicznej) i kość krzyżową człowieka.. Obręcz barkowa: - obojczyk - łopatka Obręcz miedniczna: - kość krzyżowa.. ruchomości kończyny dolnej.Na rysunkach przedstawiono szkielety dorosłych osobników: współczesnego człowieka oraz współczesnej małpy człekokształtnej - goryla (nie zachowano proporcji wielkości).. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu - kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.i kończyny dolnej szkieletu osiowego wyjaśnia związek między budową a funkcjami czaszki wskazuje różnice między budową oraz funkcjami twarzoczaszki i mózgoczaszki w porównuje budowę kończyny dolnej wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnionymi przez nie ..

a) Uzupełnij opis rysunku o nazwy wskazanych kości.

Kości stopy są tak ustawione, że po jej wewnętrznej części tworzy sie charakterystyczne wysklepienie.Ten model przedstawia rzeczywistych rozmiarów układ kostny kończyny dolnej wraz z częścią miednicy.. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono szkielet kończyny dolnej (wraz z częścią kości miednicznej) i kość krzyżową człowieka.. a) Określ, który z mięśni przedstawionych na rysunkach A i B, kurcząc się, powoduje ruch kończyny dolnej przedstawiony na rysunku C.1.. Mackean, Advanced Biology, London 2012, s. 482 .Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej.. Wybierz właściwą odpowiedź.•odróżnia staw zawiasowy od stawu kulistego • określa funkcje wskazanych mięśni szkieletowych • opisuje cechy tkanki mięśniowej • z pomocą nauczyciela wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe • rozpoznaje przedstawione na ilustracji wady postawy • opisuje urazy mechaniczne kończyn • omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów .- rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.).

a) Uzupe łnij opis rysunku o nazwy wskazanych kości.

Model można rozłożyć na: część miednicy, kość udową, kość strzałkową, kość piszczelową i stopę.. Składa się z kości ramiennej, łokciowej, promieniowej, nadgarstka, śródręcza i palców.. Za ruchy kończyny dolnej w stawie kolanowym odpowiedzialne są mięśnie antagonistyczne, których lokalizację przedstawiono na rysunku A (widok kończyny od przodu) i B (widok kończyny od tyłu).. Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. krzyżową człowieka.. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi, które nie dotyczą charakterystyki szkieletu człowieka.. Można zaprezentować na niej ruchy stawów.. Niektóre kości pełnią funkcje ochronne, jak np. klatka piersiowa czy czaszka, a inne magazynują sole mineralne i wytwarzają krew.Na rysunku przedstawiono kości i mięśnie kończyny górnej.. Na podstawie: C.J.. Określ, który z mięśni przedstawionych na rysunkach A i B .Dec 27, 2021Jul 31, 2020 A. PB.. P Odpowiedź na zadanie z Biologia 8Na rysunku przedstawiono szkielet kończyny dolnej (wraz z częścią kości miednicznej) i kość.. Określ rolę mięśnia w tym ruchu, czy jest to zginacz, czy prostownik.. Podczas gry w tenisa umożliwiają one skuteczne odbijanie piłki..

F (przednie kończyny człowieka są krótsze niż przednie kończyny goryla)C.

b) Wybierz z opisu rysunku i zapisz nazwęstawu, który umożliwia największy zakres ruchomości kończyny dolnej.Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.. Na rysunkach przedstawiono: ruch skrzydeł owada w górę (I) i w dół (II) oraz szkielet ptaka (III) z zaznaczonymi elementami mającymi znaczenie podczas lotu.. Układ kostny dorosłego człowieka składa się z 206 kości.. Na podstawie: E.P.. b) Wybierz z opisu rysunku i zapisz nazwę stawu, który umożliwia największy zakres ruchomości kończyny dolnej.Na rysunku przedstawiono elementy budowy układu krwionośnego człowieka.. elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn; - przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości; .. - wie jakie funkcje spełniają: obręcz kończyny górnej, obręcz kończyny dolnej oraz z jakich elementów kostnych się składają, .Na rysunku przedstawiono szkielet kończyny dolnej (wraz z częścią kości miednicznej) i kość krzyżową człowieka.. Odkryj ponad 355 naszych najlepszych Powiązane wyszukiwanie, Gorące wyszukiwanie, Słowa kluczowe rankingu .Ogólny plan budowy kończyn kręgowców - zasady przekazywania dziedzicznej informacji o charakterystycznych dla wszystkich gatunków kręgowców oraz dla poszczególnych osobników cechach kończyn oraz o przebiegu procesu ich budowy w okresie ontogenezy.Kończyny embrionów zwierząt należących do różnych gatunków, lecz pochodzących od wspólnego przodka - skrzydła ptaków lub ..

Wszystkie kości są ruchome.Na szkielet kończyn składają się szkielety kończyny górnej i dolnej.

- kość miedniczna.System szkieletowy tej części ciała dzieli się w anatomii człowieka na następujące części: Obręcz kończyny dolnej: o kość miedniczna: k. biodrowa, k. kulszowa, k. łonowa, Górna część kończyny (udo): o kość udowa, o rzepka, Podudzie .. Szkielet kończyny górnej obejmuje kości obręczy barkowej oraz kości kończyny górnej wolnej.. Ville, Biologia.U owadów skurcz mięśni powoduje przemieszczanie się płytek szkieletu, co wprawia skrzydła w ruch.. a) Uzupełnij opis rysunku o nazwy wskazanych kości.. Na rysunku przedstawiono szkielety kończyn przednich różnych kręgowców płucodysznych (nie zachowano proporcji wielkości)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt