Tematy zajęć świetlicowych w szkole podstawowej

Pobierz

Krzyżówki i kalambury.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych obowiązujących na czas epidemii .Konspekt zajęć świetlicowych w klasach I - III Szkoły Podstawowej Temat zajęć: Każdy swoje dane ma - mam i ja!. Winobranie.. Cel: Tworzenie kodeksu grupy, omówienie zasad panujących w grupie.. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.. Dbają o dobre imię i honor szkoły.. Obserwacje przyrodnicze podczas spaceru oznak przedwiośnia.. - pogadanka na temat historii szkoły.Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się: plan pracy świetlicy na dany rok szkolny; imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają; tematy przeprowadzonych zajęć; obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.. 3) Wstępna pogadanka opowiadająca o zwyczaju ozdabiania choinki- geneza, zasady… 4) Nauczyciel przeprowadza z uczniami minidyskusję dotyczącą ubierania choinki u nich w domach.. Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy.1.Układanie haseł witających wiosnę..

Temat zajęć: Poznajemy zawody.

Zapach przedwiośnia.. Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.. Kodeks i zasady klasowe.. - Założenie kroniki świetlicy.. Cel ogólny: Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji.. Czytanie ze zrozumieniem 6.. Planowa i zorganizowana opieka nad dzieckiem/uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej szkole, dlatego między godz.11.45 a godz.16.30 oferujemy swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych.. Uczniowie opowiadają kiedy u nich ubiera się choinki, przytaczają jakieś zwyczaje związane z tą tradycją.Poniżej znajduje się lista różnych scenariuszy, które proponujemy do wykorzystania w swoich zajęciach: Wielkanocne zwyczaje Symbole Świąt Wielkanocnych Ozdoby choinkowe Zawody naszych rodziców Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym Poznajmy się - gry i zabawy integracyjne Grzeczność na każdy dzień Czym podróżujemy Moje największe marzenieROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Poznajemy zwyczaje naszej świetlicy.. Przyszła do nas Pani Jesień.. 15.01.2018 r. - 19.01.2018 r. MODEL ABSOLWENTA Czy znasz ofertę naszej szkoły?. Plan pracy świetlicy szkolnej .Nov 23, 2020Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 2 9.. Cele i zadania świetlicy.. Ptaki zimujące w Polsce - prezentacja multimedialna..

Zabawy ruchowe na powietrzuKonspekt zajęć przeprowadzonych w świetlicy szkolnej.

Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących .. - Uczeń zna regulamin świetlicy.1) Powitanie dzieci.. - Rozmowy z dziećmi na temat minionych wakacji.- Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi.. Przysłowia i powiedzenia " W marcu jak w garcu".. Dbanie o higienę i estetyczny wygląd.. Zajęcia relaksacyjne.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.. - Stworzenie mini galerii "Mali Artyści".. Bezpieczna droga do szkoły.. Za organizację pracy świetlicy odpowiada dyrektor szkoły.PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. WRZESIEŃ Witaj szkoło!. Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań .Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach 1.. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu..

Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.

Autor: Joanna Krzemińska - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 132 w Warszawie Czas trwania zajęć: 30 minut Cele: - uczeń poznaje pojęcie "dane osobowe" - uczeń wie jakie informacje należą do danych osobowychTematyka zajęć w świetlicy podporządkowana jest miesięcznemu planowi pracy opiekuńczo - wychowawczej.. Omówienie ptasich wędrówekZadania wychowawcze w miesiącu wrześniu I 1.. ZAJĘCIA STAŁE: 1.. "Wyspa skarbów" - gra polegająca na realizacji poszczególnych poleceń podsumowujących tematykę września - zachowuję się bezpiecznie.. 13.Szkolna akcja charytatywna w świetlicy - pomoc dla bezdomnych zwierząt.. Oct 19, 2020TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY: 1, Zapewnienie opieki dydaktyczno - wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej.. Cechy charakterystyczne gatunku ptaków.. Zajęcia ruchowe (berek, zabawy z piłką, ćwiczenia równoważne na ławeczkach).. 2.Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.. "W zdrowym ciele zdrowy duch" plastyczna interpretacja powiedzenia Gry i zabawy rekreacyjne na boisku szkolnym..

Aktualności; Odwiedź nas na Facebooku; Jesteśmy bezpieczni w szkole - zasady Bhp.

Uczniowie nie mogą wymieniać się .PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWZCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Author: dr house Last modified by: dr house Created Date: 6/18/2012 6:06:00 AM Other titles: PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWZCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJwiadomości z życia szkoły SP nr 2 w Kole, dwójka koło, edukacja, rekrutacja do klas sportowych, rekrutacja w Kole, Biuletyn Informacji Publicznej; Kontrast: Wersja kontrastowa; Czcionka: A Domyślna czcionka; A + Większa czcionka; A ++ Największa czcionka; Menu główne.. Kształtowanie nawyku porządku i właściwego zachowania się.. Zajęcia ruchowe na boisku szkolnymTematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2021/2022.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Odrabianie lekcji 5.. Dążenie do zachowania porządku w czasie pracy i po jej zakończeniu.. W planie pracy świetlicy szkolnej uwzględniono program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oraz procedury związane z pandemią Covid 19.. Kalambury językowe.. Klasy "0" : 1.. Gry i zabawy integracyjne 7.. Integracja grupy podczas zabaw.. Bezpieczny w klasie.. Rebusomania - zagadki, rebusy, krzyżówki 4.. Świetlica zapewnia opiekę uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym- Powitanie w świetlicy dzieci z klasy pierwszej.. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Szanują tradycje i symbole narodowe.. Zajęcia ART. 3.. Co i jak, czyli zasady Savoir Vivre.W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę.. II 1.Ozdabiamy naszą świetlicę - wykonywanie jesiennej dekoracji.. Cele szczegółowe: Uczeń: - wymieni nazwy poznanych zawodów, - rozpozna zawody na ilustracjach przedstawiających narzędzia używane w danym zawodzie,Zajęcia świetlicowe i z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej są organizowanie odrębnie.. Poznajemy tradycje naszego miasta.. Zorganizowanie kącików zainteresowań.. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.Zajęcia dodatkowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej.. w Szkole Podstawowej im.. Sprzątanie świata - Pogadanka na temat ekologii i recyklingu - Człowiek elementem przyrody - rozsypanka obrazkowa, zagadki tematyczne, zabawa ruchowa " Roszada" - Segregujemy odpady i dbamy o czystość otoczenia - spacer wokół budynku szkoły, którego celem będzie oczyszczenie terenuProgram zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas 0, I -III szkoły podstawowej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt