Proces pielęgnowania pacjenta onkologicznego opis przypadku

Pobierz

, .Po diagnozie pielęgniarskiej i rozpoznaniu problemów pielęgniarka rozpoczyna zindywidualizowany proces pielęgnowania [24].. Fizjoterapia w chorobach układu ruchu RZS.pdf.7.1.. Przemieszcza się najchętniej przy pomocy osoby drugiej.Opis przypadku U pacjentki w wieku 45 lat w październiku 2004 roku wykonano laparotomię z powodu guza trzustki ze zmia - nami przerzutowymi do wątroby — śródoperacyjnie stwierdzono guz o średnicy około 4-5 cm obejmujący głowę i wyrostek haczykowaty trzustki naciekający żyłę krezkową górną oraz 4 zmiany przerzutowe w wątrobie:Wiedza na temat postępowania z pacjentem onkologicznym jest bardzo ważna, gdyż pielęgniarka może się spotkać na każdym oddziale z pacjentem z chorobą nowotworową, nieko- niecznie płuca [8, 9].. Skarży się na dolegliwości wynikające z uszkodzenia układu mięśniowo - szkieletowego, ma problem z poruszaniem się, choroba reumatoidalna stawów.. Wietrzenie sali.. Deficyt samoopieki.. Drożność dróg oddechowych prawidłowa.. U chorego udało się osiągnąć zadowalające złagodzenie bólu (<3/10 w NRS).. 23 7.2 Założenia procesu pielęgnowania chorego z zawałem mięśnia sercowego.. Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Kontrola jakości i ilości oddawania moczu.. Pacjentkę w w ieku 52 lat po usunięciu guzka prawej piersi..

... Proces pielęgnowania pacjenta onkologicznego.docx.

Nie występują duszności u pacjentki, tylko kiedyś występowały przy wysiłku.. Po dostosowaniu dawki opioidu i innych leków chory otrzymuje: 1) morfinę o natychmiastowym uwalnianiu 20 mg co 4 godziny doustnie oraz dodatkowo w razie nasilenia bólu, 2) paracetamol 1 g 4 × dz. doustnie,Piel ęgniarka onkologiczna jest odpowiedzialna za bezpo średnie zaangaŜowanie si ę w opiek ę nad pacjentk ą i jej rodzin ą na wszystkich etapach piel ęgnowania.. Pacjentka jest w pełni świadoma.Proces pielêgnowania - "esencja praktyki pielêgniarskiej"- jest jakoœciow¹ metod¹ pracy, która plasuje siê znacznie wy¿ej od pielêgnowania tradycyjnego.. Rak naciekał całą grubość ściany jelita grubego, wnikał do tkanki tłuszczowej okołojelitowej.Problemy pielęgnacyjne: 1.. Pielęgniarce los pacjentów nie jest obojętny, chce im pomagać, świadoma ich problemów i cierpień, a przy tym dysponuje niezbędną wiedzą, opanowała konieczne sprawności, skupia uwagę naW tym przypadku pielęgnacja będzie wyglądała następująco: Problem pielęgnacyjny: Proces gojenia się miejsca, gdzie wytworzono kanał skórny do założenia zgłębnika.. Przygotowanie pacjentki do podania pierwszej serii chemioterapii,4.. Wszystkie te czynniki stymulują do ujawnienia się objawów depresji [1].. 4.podaj pacjentowi przybory do pielę- gnacji jamy ustnej..

Działania pielęgniarskie:Poniżej przestawiam opis przypadku.

Wymiana cewnika Foley`a zaplanowano za 9 dni (tj. Głównym zadaniem pielęgniarki jest troskliwa opieka - pomoc cho-remu w przejściu przez to trudne doświadczenie.. Studium przypadku: Pacjentka w wieku 75 lat, wdowa - nie radzi sobie po stracie męża.. Świadomość wg skali Glasgow 15, ocena ryzyka odleżyn wg skali D. Norton 15 pkt, wydolność samoopieki/ samopielęgnacji wg Bartel (PADL) 75 pkt, stan odżywiania wg skali MNA 24, 5 pkt.. Mężczyzna zauważył zmianę około rok temu.. Zapewnienie stałego dostępu do żyły.. U pacjentki nie występuje kaszel.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Pomo przy zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych.. Obawa przed leczeniem chemioterapią,3.. Ważnym elementem jest także określenie schematu chemioterapii, który pozwala na prowadzenie celowanej edu-kacji pacjenta, pod kątem przygotowania go do radzenia sobie z objawami ubocz-Osiem głównych problemów, z jakimi miał do czy- nienia personel pielęgniarski w trakcie opieki poopera- cyjnej nad pacjentką, opisano poniżej: 1.. Cel opieki: doprowadzenie do zagojenia się miejsca, gdzie wytworzono kanał skórny do założenia zgłębnika.. zmniejszono uczucia suchości i ryzyko powikłań.. 3) Układ nerwowy.. Kobieta w wieku 61 lat z rozpoznaniem guza odbytnicy G1 na zagięciu esiczo-odbytniczym zaciskającym światło jelita z przerzutem do wątroby została poddana leczeniu operacyjnemu z wyłonieniem stomii jelita grubego..

Opis przypadku - gromadzenie danych 29 8.2.Opis przypadku cd.

Ocena częstości i charakteru oddechów.. Tor oddychania regularny, wydychane powietrze bezzapachowe.. Opis przypadku Czterdziestosze cioletni chory, z wykszta łceniem śred- nim, od 18 lat był na rencie.Pacjent pali 10 papierosów dziennie,otyły.. 3.dokonaj oceny stanu jamy ustnej oraz błon śluzowych i zębów u chorego.. pomoc w toalecie ciałaPielęgnacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, niedoczynnością tarczycy - studium przypadku.. oraz dietetycznych.. W procesie pielêgnowania pielêgniarka rzeczywiœcie pielêgnuje, jej pielêgnowanie jest uzasadnione a interwencje jakie podejmuje, nie pomagaj¹ lekarzowi lecz pacjentowi.poprawy, a w przypadku leczenia chirurgicznego samopoczucie pacjenta bezpośrednio po operacji jest gorsze niż przed nią.. Ból i zawroty głowy spowodowane nadciśnieniem tętniczym., 3.. Obawa przed wypadaniem włosówOddech pacjentki prawidłowy, częstość oddechów to 17/min.. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodnProces pielęgnowania pacjenta z kłębuszkowym zapaleniem nerek Kategoria » Nefrologia Problemy pielęgnacyjne: 4.. W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.. Silny ból w okolicy lędźwiowej., 2..

Poprawa samopoczucia pacjenta.

Opieka nad pacjentem w trakcie chemioterapii Zanim pielęgniarka rozpocznie podawanie cytostatyków, ważna jest identyfikacja pacjenta oraz zgodne z procedurami przygotowanie leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim.Proces pielęgnowania pacjenta onkologicznego.docx (36 KB) Pobierz Opis przypadku.. Niepokój z powodu przyjęcia do szpitala,2.. 1 nr 1Plik proces ch.nowotworowe.odt na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Opis przypadku.. Arkusz indywidualnego opisu przypadku Aby zapewni ć wysok ą ja- Modern Nursing and Obstetrics ISSN Nowoczesne Piel ęgniarstwo i Poło Ŝnictwo Czasopismo Internetowe Piel ęgniarek i Poło Ŝnych 2007 vol.. Utrzymana właściwa homeostaza.. Opis przypadku Pacjent, 59 lat, został przyjęty na oddział z powodu rozpoznania nowotworu dna jamy ustnej, potwierdzonego badaniem histopatologicznym, w zaawansowaniu klinicznym T4 N1 Mx.. Obrzęki wynikające z zaburzenia procesu filtracji w kłębuszkach nerkowych oraz zatrzymanie wody.. Podstawowym działaniem pielęgniarki jest roz-poznanie stanu bio-psycho-społecznego pacjenta.. 2 worków z moczem.. Zmiana stopniowo się powiększała.Gimnastyka oddechowa Pozycja wysoka lub półwysoka.. Zmniejszono wydzielanie soku trzustkowego.. Operacje paliatywne czyli łagodzące są wykonywane u osób z nowotworem krtani w celu wydłużenia życia chorego orazProces pielęgnowania to 1. zbieranie informacji o pacjencie ( stan bio-psycho-społeczny, kulturowy i duchowy)- obserwacja, wywiad, rozmowa z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym ( tu poznajemy problemy) 2. analiza uzyskanych danych- określamy zdolność pacjenta do zaspokajania potrzeb życiowych (poziom samoopieki) 3.Poziom lęku pacjenta został zmniejszony.. Pielęgnacja okolicy cewki moczowej.. Po każdym oddaniu stolca umyć i osuszyć okolice pośladków i krocza.na oddział dzienny lub stacjonarny.. 5.pomóż w nakładaniu pasty na …Plik Proces pielęgnowania Alzheimer.docx na koncie użytkownika krejch • folder Pielęgniarstwo • Data dodania: 12 wrz 2014 .. Unieruchomienie pacjentki z powodu bólu rany pooperacyjnej, osłabienia, obecności drenażu Cel opieki: zapewnienie potrzeb biologicznych, zniwelo- wanie bólu, uruchomienie pacjentki.czy śmiercią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt