Zasady redagowania tekstu prezentacja

Pobierz

Jeżeli będzie dobrze rozmieszczony, to z pewnością zyska na atrakcyjności.. Szkolenie skierowane jest do redaktorów, pracowników działów wydawniczych, do osób pracujących z tekstem.. Tekst "wystukiwany" na klawiaturze pojawia się w punkcie wstawiania.. W razie konieczności przejścia do nowej linii w ramach danego akapitu należy użyć sekwencji [Shift]+ [ENTER].. Uwagi ogólne .. zastosowanie zasady, w myśl której każdy rozdział poprzedzający implikuje następny; .. Piśmiennictwo opracowuje się zgodnie z kolejnością odnośników w tekście.. Słowo "rozprawka" to zdrobnienie od "rozprawy", a więc 'obszernej pracy naukowej, która omawia jakieś ważne zagadnienie'.. Okładka - uczmy się redagować rozprawkę Źródło: pixabay, licencja: CC 0.. Tworząc akapit, nie naciskaj klawisza ENTER w celu przejścia do następnego wiersza, edytor robi to automatycznie.. Wersję elektroniczną tekstu należy sporządzić w jednym z następują-cych formatów: MicrosoftWord, OpenDocument, OpenOffice, RichTextFor-mat, StarWriter (formaty obsługiwane przez standardowe edytory tekstowe Word i Writer).. Oto 10 zasad ważnych zasad poprawnego językowo redagowania tekstów: Należy zadbać o czytelność tekstu.. TalkBack informuje o polach tekstowych w ten sposób: "Pole tekstowe Tytuł" lub "Symbol zastępczy zawartości.. Tworząc zestawienia zawierające kolumny używamy tabulatora do umieszczania znaków jednych nad drugimi..

Formatowanie i redagowanie tekstu.

Kliknij, aby uruchomić podgląd.. Spacje, wcięcia, tabulatory.. zasada rzetelności naukowej - prezentacja materiału, w tym wyników badań, musi być rzetelna, zgodna ze źródłami, .. nazywane dalej opracowaniem, należy przygotować do wydruku o formacie A4, przyjmując w tekście interlinię 1,5 wiersza, marginesy: lewy - 35mm, prawy - 15mm.6 days agoRedakcja wydawnicza.. Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości.. Edytor robi automatycznie.. Klawisza spacji używamy do oddzielenia od siebie dwóch wyrazów, a nie do wyrównywania tekstu.. Prosimy nie używać funkcji dzielenia wyrazów.. Część podsumowująca, w której autor odnosi się do stawianych na wstępie celów pracy, napotkanych trudności ich realizacji oraz odpowiedzi na hipotezy i pytania.ZASADY REDAGOWANIA PRAC PRZEJŚĆOWYCH .. Stosowanie punktorów: a. jeśli lista .Praktyka administracyjna wypracowała różne zasady redagowania pism.. Program szkolenia obejmuje: redaktorską krytyczną analizę tekstu, porządki edytorskie, redakcję a .Ćwiczenie 5. : w tekście widocznym na rysunku 5a data i tytuł naukowy są umiesz-czone w dwóch wierszach, co nie jest zgodne z zasadami redagowania tekstu.. , s. c. , PKP Uprzejma forma Brak słów obcojęzycznychKażda plansza powinna mieć tytuł..

Opracowanie edytorsko-typograficzne elemento´w tekstu 46 1.

Źle rozplanowany zniechęci już na starcie.. To pierwsza rzecz, na jaką zwrócą uwagę czytelnicy, zanim zaczną czytać tekst.. 2.podstawowych zasad z zakresu jego redagowania, formatować tekst umieszczony na slajdzie, wstawiać elementy graficzne na slajd Menu górne - Wstaw - Obraz, dodawać obramowanie wokół elementów graficznych, stosować w praktyce zasady dobrej prezentacji - podręcznik str. 145.1.. Przeczytajcie uważnie poniższe teksty i sprawdźcie, czy są poprawne.. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie.. Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).III.. Wstawienie spacji nierozdzielającej po "2017", po "Panią", po "dr" oraz w razie potrzeby po "hab." Zakończenie liter jest w nich delikatne i smukłe, co zwiększa przejrzystość..

Zasada nr 6Znacie już zasady redagowania ogłoszenia, zaproszenia i dedykacji.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu redakcji książek.. Może się to wydać .Zasady formatowania tekstu: W tekście nie powinny występować wielokrotne spacje.. Tworząc akapit nie naciskamy klawisza ENTER w celu przejścia do następnego wiersza.. Punkt wstawiania jest to pionowy migający odcinek w tekście, w miejscu którego będzie pojawiał sie tekst wprowadzany z klawiatury.Ważne zasady redagowania tekstów 1.. Znak interpunkcyjny (poza myślnikiem, otwierającym nawiasem oraz otwierającym cudzysłowem) stawiaj bezpośrednio za nawiasem, a dopiero po nim wprowadź spację.Myślnik nierozdzielający - to kombinacja klawiszy: [Crtl]+[Shift]+[minus] z klawiatury alfanumerycznej.. Jednostki miar, skala temperatury 48 5.. Można natomiast użyć tabulatora o zmiennym skoku.Klawiatura Tekst redagujemy za pomocą klawiszy literowych i znakowych umieszczonych na klawiaturze..

Elementy typografii - krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.

Pisząc długi tekst korzystaj z czcionek szeryfowych np. Times New Roman.. ( Zwróćcie uwagę na realizację tematu, dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej, kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.). Warto też na kolejnym slajdzie wymienić w punktach o czym będzie prezentacja.. pixabay, licencja: CC 0.. Ich stosowanie pozwala uniknąć błędów.. W tekście nie powinny występować wielokrotne tabulatory służące do wyrównania tekstu.. To jest tekst na slajdzie".. Daty 46 3.. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. Cytaty (przytoczenia) 50 A. Wyro´z˙nienie graficzne cytatu (50) B. Ingerencje w tekst cytatu (wtra˛cenia,Rekomenduje się przestrzeganie zasady, aby prezentacja empirii była analizą wiążącą różne aspekty prezentowanych faktów i prowadziła do stawiania ocen i wysuwania istotniejszych wniosków.. Tekst na slajdzie powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.. Na kolejnych slajdach staraj się aby nie zmieniać rozmiaru czcionki.Ponadto, redagując pismo w edytorze tekstu, należy ustawić szerokość marginesów w prze-dziale 2,5-3 cm, a najpowszechniejszą czcionką jest np. Times New Roman, standardem jest czcionka o rozmiarze 12 punktów, a jeżeli tekstu na stronie nie jest dużo, wówczas można wybrać 14 punktów, natomiast główny tekst należy wyjustować.Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy).. Zapis czasu dnia 48 4.. R1d4eNrzSq1ai.Pracownia techniki biurowej TEMAT : Zasady redagowania pism Pierwsze wrażenia pisma : estetyka rozplanowanie treść stylistyka i ortografia Pisząc pismo pamiętaj : • • Zdania proste / nie złożone Jasne sformułowania Zwroty grzecznościowe : Szanowny Panie, Z poważaniem Treść zwięzła w punktach Używanie skrótów : im.. Tytuły rozdziałów możesz pisać fontami bezszeryfowymi np. Arial lub Verdana.. ad.1 Krój pisma - charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych.Zasady redagowania dokumentów.. Do podstawowych reguł, których należy przestrzegać, należą: - konspekt - przejrzystość, - kompletność, - sugestywność, - zwięzłość, - uprzejmość, - zrozumiałość, - używanie skrótów, - jedna sprawa - jedno pismo, - wyróżnianie fragmentów,R14p5AXPYjvHN 1 1.. Gatunek ten należy zatem do stylu oficjalnego, naukowego, w którym podejmuje .Zasada nr 5.. Obowiązuje naczelna zasada: konsekwentność stosowania.. Do tego celu można również używać tabel bez zaznaczonych linii (brak krawędzi tabeli).. Błędy podkreślcie i poprawcie.. Imiona i nazwiska 46 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt