Opisz ustrój aten i sparty

Pobierz

Podstawowymi jego elementami były ćwiczenia wojskowe i wyrabianie posłuszeństwa.. wprowadzając podział społeczeństwa Aten na 10 fyl?. Tekst "Ustrój polityczny Aten" 4.. Pytania o Ateny, Spartę i rzym.. Traktat został odnaleziony na papirusie P .Ustrój polityczny Sparty (gr.. Pytania i odpowiedzi .. Ustrój Sparty i Aten - porównanie w tabeli - Ateny Sparta - na początku w Atenach panował ustrój monarchiczny - po z - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Sparta i Ateny - dwa modele greckich polis Podsumowanie 8 Sparta Ateny Największa z greckich polis.. około 14 godzin temu.. Skoro wszyscy obywatele Aten mają prawo uczestnictwa w sprawowaniu najwyższych urzędów państwowych i podejmowania najważniejszych decyzji, jaka jest gwarancja, że decyzje te będą odpowiedzialne i dalekowzroczne wobec zupełnego braku kompetencji decydentów?. W przeciwieństwie do państw Bliskiego Wschodu, Grecja nie utworzyła ani scentralizowanego państwa ani despotycznej formy rządów.. Daję celujące!. W Sparcie na taką wspaniałomyślność nie mógłby liczyć.Ustrój Sparty.. Prosze o pomoc.. Były one odrębnymi wspólnotami samorządnych gmin.. Datacja traktatu jest trudna do ustalenia.. Silna monarchia nie była potrzebna, ponieważ warunki naturalne nie wymuszały organizowania wielkich mas ludzkich do wspólnej pracy.Każdy obywatel Sparty został całkowicie podporządkowany państwu..

Opisz i wyjaśnij, na czym polegał ustrój Sparty.

Życie zorganizowane było w polis - niezależnych miastach-państwach.. Dlatego też powstała druga teza.. Grecy nigdy nie utworzyli jednego, wspólnego państwa.. Rozwiązania zadań.. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię polityczną Aten oraz funkcjonowanie ustroju ateńskiego w czasach współczesnych pisarzowi.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści .Ustrój Polityczny Aten - dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów.. Ustrój starożytnego Rzymu w czasach republiki i cesarstwa.. Życie codzienne zredukowano do minimum.. Dokończ zdanie: Polis to:Likurga.. Ateny początkowo również miały ustrój monarchiczny, ale koło IX wieku p.n.e. zapanował tu ustrój oligarchiczny i władza .Ustrój polityczny i społeczny w Starożytnej Grecji - cz. III - Ateny.. Jest to jedno z najstarszych miast świata, o którym mowa we wpisach powstałych w XII wieku p.n.e. Większość ziemi była w rękach bogatej arystokracji, jednak uprawiali .Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.. W VII wieku p. n. e. Ateny przeżywały poważny kryzys agrarny.. Istniał podział na Patrycjuszy i Plebejuszy.Armia Aten poniosła porażkę w walce ze Spartą, gdy dowodził armią Sparty - Alcybiades, Ateńczyk, który przeszedł na ich stronę..

83% Ustrój polityczny starożytnej Sparty; ... opisz reformy Likurga.

Komentarze (0) skomentuj Najnowsze Najstarsze Najlepiej ocenione REKLAMA.. Zawiera 77 pytań.. Ustrój polityczny państw Bliskiego Wschodu w Starożytności.. ; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn .Play this game to review History.. Oceń funkcjonowanie demokracji ateńskiej .. Wydaje się być wręcz nieprawdopodobny fakt że ustrój starożytnej Sparty mógł powstać na podstawie jednego dokumentu.. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.1.. Tekst "Ustrój polityczny Sparty" 5.. Pytania i odpowiedzi.. Spis spartańskiego prawa określany jest nazwą Wielka Rhetra.Charakterystyczną cechą ustroju tego polis była diarchia (podwójne królestwo), polegająca na tym, iż władza w państwie należała do dwóch królów - jeden w trakcie wojny wyruszał na czele wojsk, drugi zaś .Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten.. USTÓJ SPARTY I ATEN-na czele państwa stało 2 królów.. 2010-12-07 19:26:38Społeczeństwo Sparty dzieliło się na trzy kategorie: 1) Spartiaci (gr.. Kluczową rolę w powstaniu Aten miało wzgórze Akropolu - ze względu na jego strategiczne położenie było idealnym miejscem na obronę przed wrogami.Test zawiera pytania ze starożytnej Grecji i Rzymu.. Wyjaśnij uczniom, iż wezmą udział w grze symulacyjnej "Sąd Zeusa".Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Opisz ustruj polityczny Sparty..

poleca 74 % ... 85% Który ustrój Aten czy Sparty uważasz za lepszy i dlaczego?

Ze względu na jego niewprawny styl, uczeni sugerują .Który ustrój Aten czy Sparty uważasz za lepszy i dlaczego?. Rozwiązania zadań.. .Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. Premium .. Opisz okręgi przemysłowe w Afryce.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Sztuka, która się w Atenach rozwinęła, stworzyła podwaliny pod całą kulturę europejską.. Ustrój polityczny Sparty został stworzony przez Likurga (nie mylić z ateńskim politykiem!. omów reformy Likurga.. 'jednakowi') - wojownicy, pełnia praw politycznych, 2) periojkowie - wolni rzemieślnicy i rolnicy, bez praw politycznych, 3) heloci - niewolna ludność, przypisana do działek ziemi przydzielonych Spartiatom.Opisz, jak wyglądał ustrój poznanych przez ciebie państw starożytnego Wschodu.. To tutaj tworzył jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy starożytności - Fidiasz, twórca posągu Ateny i Posagu olimpijskiego Zeusa.3.. ), legendarnego prawodawcę działającego w IX lub w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e.. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.. Później jednak wrócił do Aten - wybaczono mu zdradę.. Stworzone przez niego założenia ustrojowe Sparty były zawarte w tak zwanej Wielkiej Retrze - odpowiedzi, którą mityczna wyrocznia Pytia miała .Jaki jest ustrój polityczny Sparty i Aten ?.

Twierdzi ona że ustrój spartański formował się przez wiele lat pod wpływem wielu wydarzeń.

Legendarnym założycielem, twórcą praw i ustroju Sparty był Likurg (IX/VIII w. p.n.e.).. Najważniejszym spośród nich mogą być wojny meseńskie.Ateny to stolica nowożytnej Grecji od dopiero 185 lat, jednak historia miasta sięga czasów starożytnych.. Ustrój polityczny państw starożytnej Grecji.. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi.. Zestaw pytań pomocniczych.. Położenie na żyznych terenach Półwyspu Peloponeskiego nad rzeką Eurotas.Porównaj ustrój Aten i Sparty, wybierz w którym chciałbyś mieszkać i uzasadnij swój wybór (min.. Tekst "Struktura społeczno-gospodarcza Sparty" 7. .. Poniższe zasady ustrojowe przyporządkuj do Aten lub Sparty.. Reformy Salona.. Ustrój Sparty.. Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty i starożytnych Aten w czasach Peryklesa, a następnie wskaż podobieństwa i różnice między nimi.. Przebieg zajęć.. Najlepsi w tym miesiącu .Niewątpliwie jednak ustrój Aten był bardziej przyjazny dla obywatela niż spartański.. - W Sparcie panował ustrój oligarchiczny, co oznaczało, że wszelka w - Pytania i odpowiedzi - Historia.. W 621 roku przed Chrystusem doszło do pierwszego w dziejach Aten spisania prawa, dokonał tego niejaki Drakon.. Tekst "Struktura społeczno-gospodarcza Aten" 6. .. Związek polityczny polis Peloponezu pod przewodnictwem Sparty.Ustrój polityczny Aten.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. Siedmioletni chłopcy zaczynali agoge, czyli wychowanie państwowe trwające aż do dwudziestego roku życia.. klaudia_4994; 19.11.2009 W Atenach rozwijała się demokracja, jednak nie wszyscy byli równi wobec siebie i prawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt