Studium przypadku anoreksja

Pobierz

PIELĘGNACJA PACJENTA Z ANOREKSJĄ - STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP Nursing of the patient with anorexia - case study based on ICNP Streszczenie Wstęp Anoreksja, tzw. jadłowstręt psychiczny (JP), jest schorzeniem psychicznym, polega na celowym zaburzeniu odżywiania, poprzez nagminną utratę masy ciała.Anoreksja - studium przypadku.. Podczas rozmowy Klaudia tak opisywała swój stan: "Brzuch boli mnie cały czas, kiedy wstaję, kręci mi się w głowie, kilka razy poleciała mi krew z nosa, za to zanikły miesiączki.Anoreksja psychiczna - uregulowania prawne.. Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym - badanie przeglądowe.. Jednym z ważnych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn , objawów , jak i możliwości ich przezwyciężania.. Identyfikacja problemu.. Chociaż dolna granica wieku zachorowań na .Opis i analiza przypadku wychowawczego.. gru.. Zachowania autodestruktywne u pacjentki wykorzystywanej seksualnie — studium przypadku.. 212-216.STUDIA SOCJOLOGICZNE 2017, 4 (227) ISSN 0039−3371 Adam Dąbrowski Uniwersytet Jagielloński METODA STUDIUM PRZYPADKU KROK PO KROKU Robert K. Yin.. Często wydaje nam się, że sposób w jaki postrzegamy rzeczywistość jest taki sam jak sposób postrzegania jej przez innych.. 1.Charakterystyka dziecka..

Studium przypadku.

Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo różne mogą być te spojrzenia.. 1.Identyfikacja problemu.. Uczęszcza do grupy dzieci 5 i 6 - letnich.. Łoś 2) prowadzonych techniką nominacyjną w całej klasie chłopiec otrzymał od klasy 78 wskazań dotyczących zachowań eksternalizacyjnych.. Jednym z najważniejszych okresów rozwoju człowieka, jakim jest wiek przedszkolny, może nieść ze sobą negatywne zachowania.. ; określenie sposobów pomocy odpowiednich do potrzeb osoby zagrożonej i metod ich wdrażania;Sumiła A.. Zasada I, Wilczyński K, Żmijowska A, Janas-Kozik M.. 1.IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Od początku pobytu w oddziale przedszkolnym /od 4 roku życia/ cechowały go pewne powtarzające się zachowania: - żądanie zajmowania się tylko nim i chęć ciągłego skupiania na sobie uwagi nauczyciela.Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 1Zakład Piel gniarstwa Społecznego, 2Niestacjonarne studia I stopnia - absolwent Kierunku Piel gniarstwo 3Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Zofia Sienkiewicz 1, Alina Stachowicz 2, Teresa Paszek 1, Gra yna Wójcik 1, Jarosława Belowska 3 Terapeutyczna rola piel gniarki w rozwi zywaniu problemów pacjentaOPIS I ANALIZA PRZYPADKU Ogólne dane o dziecku Imię dziecka: Piotr Data i miejsce urodzenia: 22.10.1993 r., Kraków Miejsce stałego zamieszkania: Kraków Publiczna Szkoła Podstawowa Klasa: VI Typ rodziny: pełna Liczba, wiek i płeć rodzeństwa: 15-letni brat Wygl ąd zewnętrzny Piotr jest niższy od pozostałych chłopców w klasie.studium przypadku anoreksja,0 - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania..

... Studium przypadku .

W badaniach M.. Ci, którzy cierpią na tę patologię, mają wagę poniżej minimalnego poziomu oczekiwanego dla ich wieku i wzrostu, a jest to spowodowane całkowitym zmniejszeniem .Przykłady badań, które możesz przeprowadzić za pomocą studium przypadku na administracji: Przykład 1: Analiza sposobów walki z bezrobociem i ich skutków na przykładzie województwa XYZ.. Starsze rodzeństwo ; brat i siostra założyli własne rodziny.. W zależności od źródeł niepowodzeń .Aspekty pielęgniarstwa pacjenta z zespołem kacheksja-anoreksja w opiece paliatywnej - studium przypadku w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej ICNP Authors: Natalia Pawlak.Studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością - przypadek 1.. W pierwszym roku odchudzania się nastąpił spadek masy ciała o 18 kg.Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce.. Najczęściej anoreksja rozwija się między 13 a 18 rokiem życia, 20-krotnie częściej u dziewczynek niż u chłopców.. PRZEDSTAWIENIE MARIOLI I JEJ ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.Opis i analiza przypadku dziecka agresywnego w przedszkolu.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Artykuł jest studium indywidualnego przypadku, dotyczącego ucznia pierwszej klasy gimnazjum, który przejawia zachowania agresywne 1).. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-lońskiego 2015, 317 s. Książka Studium przypadku w badaniach .OPIS I ANALIZA PRZYPADKU DZIECKA AGESYWNEGO..

Opis przypadku.

Tym, co specyficzne dla tej metody i co stanowi jej główną zaletę, jest stworzenie sytuacji, w której uczniowie podejmują decyzje na podstawie krytycznej analizy danych.Studium indywidualnego przypadku osoby zagrożonej niedostosowaniem społecznym Opracowała: Katarzyna Macedońska Osoba zagrożona: XY.. Jest to największa .Nowe studium przypadku udokumentowało doświadczenie kobiety, której guz płuca skurczył się bez konwencjonalnego leczenia raka, takiego jak operacja, chemioterapia lub radioterapia.. Dziecko obcojęzyczne w przedszkolu w grupie 6-latków Eliza Kossakowska.. że może, że potrafi …".. Pacjentka codziennie przyjmowała olej konopny, co według autorów mogło mieć korzystny wpływ na objawy raka płuca jak i na sam guz.. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2006; 6: 95-97.. Tłum.. Radoszyce Analiza przypadku Katarzyna Behot.. studium indywidualnego przypadku-Przemek, studia pedagogiczne, pedagogika społeczna.Pielęgnacja pacjenta z anoreksją - studium przypadku w oparciu o ICNP Martyna Kwiatkowska , Marzena Kikolska ,Pojedyncze studium przypadku: nieokreślone ..

Studium przypadku w badaniach naukowych.

Bulimia przeważnie rozwija się w okresie dojrzewania, częściej u płci żeńskiej (na 30 chorych kobiet przypada 1 mężczyzna).. / 12.03.2013 15:35 fot. Fotolia Asia, 22 lata, anoreksja Czuję się teraz jak mała, niezaradna dziewczynka i zimno mi ciągle.Ocena jakości życia pacjentki po przebytej anoreksji - studium przypadku Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) APD Prace licencjackie Ocena jakości życia pacjentki po przebytej anoreksji - studium przypadku Statystyki użycia Opis pozycji Metadane (Dublin Core) Dane dla PBN cytowanie export Pielęgnacja pacjenta z anoreksją - studium przypadku w oparciu o ICNP .STUDIUM PRZYPADKU DOTYCZĄCE ZABURZEŃ EMOCJI I ZACHOWANIA SPOŁECZNEGO, Pedagogika Resocjalizacyjna.. Joanna Gilewicz.. Studium przypadku wychowawczego, przedszkole, różne.. Historia Asi Oto historia 22-letniej Asi, studentki, która z powodu braku poczucia bezpieczeństwa oraz niskiej samooceny popadła w anoreksję.. Pedagogika resocjalizacyjna w studium indywidualnego przypadku, Prace z socjologii, pedagogiki, psyc.. Analizie poddano historię kobiety, która zaczęła odchudzać się w wieku 14 lat na skutek komentarzy koleżanek, że jest otyła.. Monika Lesiak, Anna Popiel.. Te nieakceptowalne zachowania dziecka mają na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej innej osobie, sobie lub rzeczy.Studium przypadku kształci u uczniów wiele umiejętności, takich jak krytyczna analiza informacji, prezentacja własnych opinii, praca zespołowa.. Baciuty KoloniaStudium przypadku dziecka z anoreksją .. Przedstawiamy wypowiedź 17-letniej Anity, chorej na anoreksję, opisującą sposób odżywiania, który doprowadził ją do .Anoreksja - studium przypadku.. Przemek lat 15, uczeń klasy .V { powtarza klasę trzeci raz}, pochodzi z rodziny niepełnej, ojciec zmarł na oczach syna, gdy miał 7 lat.. Przykład 2: Analiza i ocena źródeł finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości X. Klaudia ma 16 lat, jej mama zgłosiła się z nią do terapeuty, ponieważ - jak opisuje - "nie potrafi zmusić córki, aby wreszcie zaczęła jeść".. Zaburzenia odżywiania.. Cel studium: Rozpoznanie wyjściowej sytuacji wychowawczej osoby zagrożonej, to jest określenie stopnia zagrożenia niedostosowaniem społecznym XY.. Jugowice Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt